Den lange vej mod kvotefastsættelsen

Efteråret 2015 Bælternes Fiskeriforening får lavet rapport, der beskriver konsekvenserne af den udvidede lukkeperiode, som Ministerrådet på deres s
10 okt 2016

Efteråret 2015

Bælternes Fiskeriforening får lavet rapport, der beskriver konsekvenserne af den udvidede lukkeperiode, som Ministerrådet på deres samling i oktober 2015 vedtager med ikrafttræden fra midt i februar til udgangen af marts i 2017.

Juni 2016

ICES fremlægger deres rådgivning for Østersøen – herunder en anbefaling af en reduktion af fangsten af torsk i den vestlige Østersø med op til 90 procent fra 2016 til 2017 – og en reduktion på omkring 38 procent af fangsten af torsk i den østlige Østersø.

DFPO reagerer voldsomt på anbefalingen og påpeger med det samme, at data fra ICES viser, at man kan vælge en langt mindre reduktion af torskekvoten i bl.a. den vestlige Østersø og stadigvæk komme i mål med de målsætninger, der er politisk enighed om. Det er blot et spørgsmål om, at det tager lidt længere uden at torskebestanden kommer i fare af den grund.

Juli 2016

Bælternes Fiskeriforening og DFPO tager sammen med en række borgmestre fra fiskerikommuner langs Østersøen til Bruxelles for bl.a. at mødes med EU-Kommissionen. Formålet er at forsøge at få Kommissionen til at lytte til fiskernes argument om at tage hensyn til de alvorlige socioøkonomiske konsekvenser ved en meget voldsomt kvotereduktion – ikke mindst i den vestlige Østersø.

Bælternes Fiskeriforening tager initiativ til, at der bliver lavet endnu en rapport – denne gang har den fokus på at beskrive de konsekvenserne, som en voldsom kvotereduktion vil have for de omkringliggende erhverv og kommunerne rundt om Østersøen.

August 2016

Bælternes Fiskeriforening og DFPO rejser igen med en række borgmestre til Bruxelles for at præsentere den seneste rapport – i endnu en gang i et håb om at få Kommissionen til også at tænke på socioøkonomiske konsekvenser.

September 2016

Den ansvarlige for Kommissionens arbejde med bl.a. torskekvoterne i Østersøen kommer på invitation fra DFPO og Bælternes Fiskeriforening på besøg i Kerteminde for at danne sig et billede af virkeligheden og afhængigheden af torskefiskeriet i de mindre fiskerihavne.

Kommissionen offentliggør sit forslag til fiskerimuligheder for torsk i den vestlige henholdsvis den østlige Østersø. Kommissionen vælger at følge ICES – 88 procent reduktion i den vestlige Østersø; 39 procent reduktion i den østlige Østersø.

Oktober 2016

DFPO har møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for at sikre sig, at han arbejder for en så lave reduktion af torskekvoterne som muligt, når han skal være med på Ministerrådsmødet fra den 10. oktober.

DFPO sender repræsentanter til Ministerrådsmødet i Luxembourg, der bliver afviklet med start mandag den 10. oktober.

Flere Nyheder