Den nye lukkeperiode kan ses i torskeregnskabet

[caption id="attachment_12067" align="aligncenter" width="620"] Torskeomsætningen er gået tilbage som følge af den ny lukkeperiode[/caption] Det bl
25 Apr 2016

[caption id="attachment_12067" align="aligncenter" width="620"]Torskekvoten stiger endelig efter ni års fremgang i gydebestanden. Torskeomsætningen er gået tilbage som følge af den ny lukkeperiode[/caption]

Det blev set som et slag i ansigtet på fiskerne i den vestlige Østersø, da man i EU som en tyv om natten indførte en ny lukkeperiode i farvandet fra den 15. februar til den 31. marts. Nu kan slaget også aflæses direkte i regnskabet for torskefiskeriet. I marts sidste år landede fiskerne i den vestlige Østersø 1.030 tons torsk til en samlet førstegangsværdi på 11,4 mio. kroner. I marts i år, hvor fiskerne som nævnt kun i meget begrænset omfang har kunnet fiske i den vestlige Østersø, er der kun landet 131 tons til en værdi på 1,8 mio. kroner. Fiskerne har derfor alene i marts måned i år måttet sluge en omsætningsnedgang på 9,6 mio. kroner svarende til 433 procent sammen lignet med marts sidste år, som var uden lukkeperioden.

Lukkeperiode kan ses
Selvom torskefiskeriet udgør et afgørende vigtigt indtægtsgrundlag for de lokale fiskere i den vestlige Østersø, så udgør torskefiskeriet i den vestlige Østersø kun omkring en tredjedel af omsætningen i det samlede danske torskefiskeri i første kvartal. Alligevel har lukkeperioden sat sine tydelige spor i det samlede torskeregnskab i første kvartal. I første kvartal sidste år lød den samlede bruttoomsætning for torsk på 109,7 mio. kroner. I første kvartal i år er bruttoomsætningen faldet til 93,0 mio. kroner svarende til et fald på 15 procent sammenlignet med samme tidsrum i 2015. Faldet i bruttoomsætningen er realiseret på trods af, at den gennemsnitlige kilopris i årets første tre måneder har været 13 procent højere end i samme periode i 2015. I år har den ligget på 14,97 kroner mod 13,27 kroner i 2015. De samlede torskelandinger udgør i første kvartal 6.211 tons. Det er trefjerdedele af landingerne i første kvartal i 2015, som lød på 8.265 tons.

Østersøen bag fald
Tallene for den samlede bruttoomsætning for torsk dækker over, at fiskeriet i både Nordsøen og Skagerrak bød på fremgang i årets første tre måneder. I Nordsøen blev der i første kvartal landet 1.030 tons torsk mod 947 tons i 2015. Bruttoomsætningen for torsk i Nordsøen var 24,1 mio. kroner i år mod 22,7 mio. kroner i 2015. En stigning på 6 procent. I Skagerrak blev der landet 774 tons i år mod 736 tons sidste år. I Skagerrak lød bruttoomsætningen i år på 21,3 mio. kroner mod 18,9 mio. kroner i 2015. En stigning på 13 procent. Det samlede fald i torskeomsætningen i første kvartal kommer således alene fra torskefiskeriet i Østersøen, hvor den vestlige del er ramt af lukkeperioden. I år er der landet 4.379 tons i Østersøen mod 6.566 tons sidste år. Bruttoomsætningen er faldet fra 67,7 mio. kroner i første kvartal 2015 til 47,0 mio. kroner i år. Et fald på 31 procent.

Flere Nyheder