Der blev kun uddelt strafpoint i to sager sidste år

[caption id="attachment_9539" align="aligncenter" width="620"] Fiskerikontrollen havde sidste år kun to sager med tildeling af strafpoint til
15 apr 2016

[caption id="attachment_9539" align="aligncenter" width="620"]Fiskerikontrollen intensiverede indsatsen i 2011 Fiskerikontrollen havde sidste år kun to sager med tildeling af strafpoint til fiskere[/caption]

Den 1. december 2012 implementerede NaturErhvervstyrelsen EU-regler om pointtildeling ved en række alvorlige overtrædelser på fiskeriområdet. I 2015 har der kun været 2 sager, hvor der er tildelt point. Det fremgår af NaturErhvervstyrelsens rapport "Fiskeri Kontrol 2015". Heraf fremgår det også, at hvis der ved samme kontrolbesøg er begået én eller flere alvorlige overtrædelser, kan der tildeles point for hver overtrædelse. Dog højst 12 point pr. kontrolbesøg. I begge sager er der givet point for én overtrædelse. For et af disse fartøjer er der tale om gentagelse, så licensindehaveren og føreren har akkumuleret i alt 11 point. Det højeste antal tildelte point i 2015 er 6. Der har i 2015 ikke været nogen suspensioner af fiskerilicenser eller førerretter.

Indragelse af fiskerilicens
Efter en samlet tildeling af mindst 18 point til licensindehaver og/eller fartøjsfører, suspenderes fiskerilicensen/førerretten i en periode på mindst to måneder. Perioden er fire måneder, hvis fiskerilicensen/førerretten suspenderes for anden gang, otte måneder, ved tredje suspension og et år ved fjerde suspension. Såfremt indehaveren/føreren tildeles minimum 18 point for femte gang, inddrages fiskerilicensen/førerretten permanent. Hvis licensindehaveren og/eller fartøjsføreren ikke begår en ny alvorlig overtrædelse inden for tre år fra datoen for den sidste alvorlige overtrædelse, slettes alle point på licensindehaver og/eller fartøjsføreren.

Svært at føre logbogen rigtigt
Efter tre års anvendelse af pointsystemet har 22 fartøjer fået tildelt point én gang, mens 5 fartøjer har fået tildelt point ad to omgange. Det højeste antal tildelte point i en sag har været 10 (fiskeri uden licens og urigtig logbogsføring). Det højeste antal akkumulerede point er 16 tildelt for to tilfælde af landing af undermålsfisk og urigtig logbogsføring.

Som følge af reglen om, at point forældes efter tre år, hvis der ikke begås nye alvorlige overtrædelser, forventes de første licensindehavere med point i begyndelsen af 2016 at få slettet de tildelte point.

Flere Nyheder