Der bliver fortsat arbejdet med at få ændret dele af fiskeriaftalen for 2016 i Østersøen

Siden Ministerrådet og EU-Kommissionen i slutningen af oktober nåede til enighed om fiskerimulighederne i Østersøen for 2016, har der været arbejdet i
21 nov 2015

Siden Ministerrådet og EU-Kommissionen i slutningen af oktober nåede til enighed om fiskerimulighederne i Østersøen for 2016, har der været arbejdet intenst på at få ændret på den indgåede aftale. Danmarks Fiskeriforening PO presser på via flere forskellige kanaler, men det er endnu svært at sige noget konkret om, hvad der kommer ud af indsatsen.

- Vi lægger pres på overalt, hvor det er muligt, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Lige nu er det bare svært at sige noget konkret om, hvordan det går, fordi der fortsat bliver forhandlet på kryds og tværs, siger formanden for DFPO, Svend-Erik Andersen og fortsætter:

- Det er et stort problem og helt uacceptabelt, at ingen åbenbart ved, hvad det egentlig er, Ministerrådet har besluttet. Hvad sker der fx i lukkeperioderne, når torskekvoten ikke er gældende, og der samtidig er en landingsforpligtigelse? Hvad skal fiskerne gøre, hvis de fanger en torsk – skal den smides ud, eller skal den i land, spørger Svend-Erik Andersen.

Ministeriet arbejder for fiskerne

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har selv meldt ud, at hun og ministeriet vil have stærk fokus på at få ændret eller fjernet lukkeperioden i Område 24, der i 2016 bliver flyttet og udvidet. Det er selvfølgelig et punkt, som DFPO også kan bakke op om, men derudover arbejder DFPO også på at få løst nogle af de massive problemer, der rammer Område 22 og 23 i forbindelse med flytningen og udvidelsen af lukkeperioden.

- Der er ingen tvivl om, at der her i Danmark er en politisk forståelse for, hvor alvorlig en situation fiskeriet i Østersøen står i med den beslutning, der blev taget om fiskeriet i 2016. Og vi håber selvfølgelig, at ministeren og hendes folk vil lykkes med at få de øvrige lande overbevist om det og få dem med på, at der skal ændres på beslutningen, siger Svend-Erik Andersen.

Fælles forslag fra AC

DFPO arbejder også på at få andre til at påvirke Ministerrådet og EU-Kommissionen, og ifølge næstformand i DFPO, Kim Kær Hansen, ser det nu ud til, at den Baltiske AC – det rådgivende udvalg for Østersøen - efter et bestyrelsesmøde onsdag i denne uge vil være klar til at komme med et forslag om ændringer.

- Forslaget er endnu ikke formuleret færdigt, men det ser ud til, at der er enighed om et forslag gående på, at der skal være undtagelse for fiskeri ud til en vanddybde på 20 meter i både Område 22 og 23 samt en fritagelse for lukkeperioden i Område 24, siger Kim Kær Hansen.

Han understreger, at man nu vil forsøge at underbygge de to krav med biologiske fakta, så forslaget bliver så stærkt som muligt. Samtidig lægger han ikke skjul på, at det haster med at få forslaget gjort færdigt så hurtigt som muligt, fordi nu kun er to Ministerrådsmøder tilbage i 2015 til at få ændret på beslutningen.

Kim Kær Hansen nævner også, at DFPO også har mulighed for at påvirke processen via BFA – Baltic Fishermens Association – og at det også bliver overvejet, om det skal ske. I første omgang er det dog hensigten, at man vil arbejde videre via den Baltiske AC.

Flere Nyheder