Der er brug for nytænkning

[caption id="attachment_12620" align="aligncenter" width="620"] Michael Andersen opfordrede til nytænkning i forvaltning af torsken i Kattegat[/captio
13 feb 2016

[caption id="attachment_12620" align="aligncenter" width="620"]IMG_1060 Michael Andersen opfordrede til nytænkning i forvaltning af torsken i Kattegat[/caption]

”Der er brug for, at vi tænker ud af boksen, og finder en ny model for forvaltningen af fiskeriet i Kattegat i fremtiden”, så klart lød budskabet fra Michael Andersen, chefkonsulent og biolog i Danmarks Fiskeriforening, da han gav fiskerierhvervets syn på forvaltningen af torsken i Kattegat, som var temaet på workshop afholdt af Skagerrak og Kattegatarbejdsgruppen under the North Sea Advisory Counsil  i DTU Aquas lokaler på Charlottenlund Slot.

- Idet sidste årti har fiskeriet været udsat for konstante reduktioner i TAC’en for torsk i Kattegat, sagde Michael Andersen. Der også kunne konstatere, at det ikke kun var kvotereduktioner fiskeriet har lagt ryg til i det seneste årti. Der er også indført lukkeområder, regulering af fiskeriindsatsen, krav til redskaber og andre regler.

- Det har været regler oven på regler. Det har ført til et højt niveau af discard. Omsætningstab, som har ramt de lokale havne hårdt med en reduceret flåde til følge. Det er usikkert, om det har medført flere torsk . Vi har ikke brug for flere regler og reguleringer, konstaterede Michael Andersen.

[box type="shadow" ]”Der er brug for, at vi tænker ud af boksen, og finder en ny model for forvaltningen af fiskeriet i Kattegat i fremtiden” - Michael Andersen, chefkonsulent og biolog i Danmarks Fiskeriforening -[/box]

Større discard
Han kunne også konstatere, at TAC’en for torsk i Kattegat i 2002 var omkring 6.000 tons, hvor den ikke helt blev fisket op. Siden er den faldet konstant ned til omkring 100 tons de seneste år. ICES estimere en samlet fangst i 2014 på små 500 tons. Med landinger på omkring 100 tons giver det en høj grad af discard.

- Der er en større discard ved lavere TAC, fastslog Michael Andersen. I lidt mere end et årti har der været gennemført en række tiltag omkring torskeforvaltningen i Kattegat som tidligere nævnt med blandt andet et lukket område, forskellige reguleringer af fiskeindsatsen og plan for at undgå torsk. Michael Andersen slog i den forbindelse fast, at den videnskabelige evaluering af disse tiltag viste, at de havde ingen eller begrænset effekt.

- Vi må derfor nytænke forvaltningen, sagde Michael Andersen, der pegede på, at der er mange torsk i Kattegat, og at der er et stort indtræk af torsk fra Skagerrak, hvor torsken er i fremgang. Ligeledes er der indtræk fra Øresund. Det kan derfor være vanskeligt nøjagtigt at bestandsvurdere bestanden af torsk i Kattegat. Kendsgerning er dog, at fiskerne oplever mange torsk i Kattegat i deres dagligdag.

 

 

 

 

 

Flere Nyheder