Der er landet langt færre makrel

I 2014 landede de pelagiske fartøjer ganske mange makrel i det første kvartal af året, men det har ingenlunde været tilfældet i år, hvor landingerne m
22 Apr 2015

I 2014 landede de pelagiske fartøjer ganske mange makrel i det første kvartal af året, men det har ingenlunde været tilfældet i år, hvor landingerne målt i vægt er langt mere end halveret. Det viser tal, som Fiskeri Tidende har trukket ud af NaturErhvervstyrelsens registre.

I år er der således blot landet 7.263 tons makrel, mens der til sammenligning blev landet 19.374 tons. En del af forklaringen på de markant lavere landinger er, at afregningsprisen i år er væsentlig lavere.

Den gennemsnitlige kilopris i 1. kvartal af 2015 har således været på 6,41 kroner, mens den i samme periode i 2014 var på 8,64 kroner.

Det betyder, at bruttoomsætningen på makrel i første kvartal er væsentlig lavere end sidste år. I år lyder den på 46,5 millioner kroner mod 167,3 millioner kroner i de første tre måneder af 2014.

Flere Nyheder