Der er positive ting - men også negative

FORVALTNINGSPLAN FOR ØSTERSØEN Det nuværende forslag fra Ministerrådet viser, at det er lykkedes for fiskeriet at få luget en del ud – men der er fort
27 apr 2015

FORVALTNINGSPLAN FOR ØSTERSØEN Det nuværende forslag fra Ministerrådet viser, at det er lykkedes for fiskeriet at få luget en del ud – men der er fortsat elementer, der vil kunne give problemer for fiskeriet.

Af chefbiolog Michael Andersen, Danmarks Fiskeriforening PO.

Ministerrådet er nu klar med deres forslag til en forvaltningsplan for Østersøen. En forvaltningsplan der både skal være flerårig og gælde flere bestande – torsk, sild og brisling. Og Ministerrådets forslag er på mange måder et fremskridt i forhold til de tidligere ”versioner”, der har været i omløb – men der er også negative elementer.

Men først det positive. Her er det forskellen på ”skal” og ”kan”, der er interessant i første omgang. Tidligere hed det, at man skal sætte TAC lavere, hvis biomassen når under det ønske niveau – også selv om det ikke passer med forvaltningsplanens målsætning.

I det forslag, der nu er enighed om i Ministerrådet er ”skal” nu blevet til ”kan”. Det vil sige, at det ikke længere er et krav, at TAC skal sænkes – nej, nu er det noget, der kan træffes beslutning om.

Det er et punkt, som DFPO har arbejdet for at ændret, og det er vurderingen, at den nuværende formulering er en klar fordel for fiskeriet – også selv det bestemt kunne have været bedre. Ministeriets folk bør roses for indsatsen.

Usorterede fangster

Et andet element er de usorterede fangster, hvor de i det nye forslag både kan være pelagiske og industriarter. Tidligere stod der i teksten, at det kun omfattede pelagiske arter, og den nye formulering er en fordel for fiskerne.

Endelig vil jeg fremhæve, at revisionen af forvaltningsplanen nu skal ske hvert tredje år. Her var der oprindelig lagt op til, at revisionen skulle ske hvert sjette år – så nu er vi nede på, at der skal evalueres dobbelt så hurtigt som oprindeligt tænkt.

Men der er – fristes jeg til at sige – også tidsler i haven. De målsætninger der er lagt op til for dødeligheder - udnyttelsesgraden - er for lave, og niveauerne for sikre biologiske grænser er alt for høje.

Friheder forsvandt

Desuden er nogle af de friheder, der var lagt op til i det oprindelige forslag fra Kommissionen, forsvundet. For eksempel er forvaltningens muligheder for at tilpasse reglerne til de faktiske forhold i fiskeriet – for eksempel at ændre på mindstemålene – således blevet begrænset.

De er sikkert ofret på kompromisets alter. Det er jo desværre sådan, at alle parter i EU vil have deres eget fingeraftryk på aftalen. Derfor er der sjældent tale om smuk tekst, når reguleringerne kommer gennem maskineriet.

Men det behøver jo heller ikke at være smukt, bare fiskeriet kan leve med det.

Det vil DFPO fortsat arbejde for.

 

Flere Nyheder