Der falder dom i Kattegat-retssag i næste uge

Anklagemyndigheden og forsvareren har nu afsluttet deres procedurer omkring retssagen i Højesteret, hvor fiskere fra Gilleleje står anklaget for at ha
30 Mar 2016

Anklagemyndigheden og forsvareren har nu afsluttet deres procedurer omkring retssagen i Højesteret, hvor fiskere fra Gilleleje står anklaget for at have fisket i det lukkede område i Kattegat.

Tirsdag var sagen omkring det lukkede område i Kattegat igen på retslisten, og i løbet af dagen fremførte advokaterne deres synspunkter overfor Højesteret. Juridisk er der tale om område 3 i Kattegat, der ligger nord for Gilleleje. Området blev lukket i fællesskab mellem Sverige og Danmark med baggrund i danske og svenske regler, og derfor kunne fiskefartøjer fra andre EU-landes fortsat fiske inde i det lukkede område. Det har betydet, at tyske fiskefartøjer i perioder har fisket inde i det lukkede område.

Derimod kunne de danske fisker, der traditionelt har fisket jomfruhummer indenfor området, ikke drive deres fiskeri. Lukningen skete for at beskytte torsken, men den begrundelse har Danmarks Fiskeriforening PO i flere år betvivlet. Samtidig har biologerne også ytret sig om, at en åbning af området kan komme på tale. Skiftende danske ministre har derfor også bedt de svenske myndigheder om en drøftelse af en åbning af området for fiskeri. Hidtil er det sket uden held.

Akkurat som i Østre Landsret har fiskernes advokater fra Kirk Larsen & Ascanius bestridt, at de danske myndigheder har haft retten på deres side. Fiskernes forsvarer Bo Ascanius har overfor Højesteret fremført, at den dansk-svenske lukning af området er i strid med EU-lovgivningen. Derfor har sagen nu været længe undervejs, og spørgsmålet er om sagen skal indbringes for EU-domstolen til en afgørelse af, om Danmark og Sverige har haft retten på deres side til at lukke området.

Ifølge Bo Ascanius er det svært at vurdere ud fra gårsdagens retsmøde om, hvilken retning sagen vil gå.

Sagen har været undervejs siden august 2010, hvor Fiskeridirektoratet første gang konstaterede, at der blev fisket i det lukkede område. I november 2010 blev den første sag mod en fisker overgivet til Politiet, og siden har sagen været ført for Byretten i Helsingør, Østre Landsret og nu Højesteret.

Afgørelsen fra Højesteret falder tirsdag den 5. april.

Flere Nyheder