Der kommer snart igen røg fra skorstenene hos FF Skagen

  [caption id="attachment_12799" align="aligncenter" width="620"] Der kommer snart igen blus under nye kedler hos FF Skagen en ombygning til 7
20 aug 2016

 

[]

Røgen fra skorstenene hos fiskemelsfabrikken FF Skagen er normalt er et af de sikre tegn på, at hjulene drejer godt rundt i Skagen, og at en af de store arbejdspladser er i fulde omdrejninger. Har du også været en af dem, der hen over sommeren har undret dig over, at der ingen røg har været at se fra skorstenene på fiskemelsfabrikken, så er der er ingen grund til bekymring. Fabrikken er ikke ramt af krise. Tværtimod er fabrikken ved at ruste sig til fremtiden med installering af topmoderne produktionsudstyr. Det har betydet, at fabrikken under ombygningen har ligget stille de seneste par måneder.

- Det kører helt efter den plan, vi har lagt. Vi forventer, at halvdelen er i gang til 1. oktober, og den anden halvdel er klar til brislingesæsonen i januar. Tidsplane holder indtil videre, siger Jens Borup, bestyrelsesformand i FF Skagen. Han står i spidsen for en investering på ikke mindre en 70 mio. kroner i nyt kogeri der styrker kvaliteten på fabrikkens produkter men også med en bedre udnyttelse af energien på 10 procent.

- Det nye kogeri vil forbedre vores produkter, idet det i højere grad er i stand til at sikre, at det foder vi leverer har et højt proteinindhold af en kvalitet som de dyr, som får foderet, har nemt ved at optage. Samtidig forbedrer vi indemiljøet på fabrikken og i forhold til udemiljøet sænker vi lugtpåvirkningen udenfor, siger Jens Borup.

Hanstholm tager over
Fiskerne der leverer fisk til FF Skagen, er på grund af ombygningen ikke blevet ladt i stikken. For nogle få år siden overtog FF Skagen fiskemelsfabrikken i Hansholm, og fartøjerne er nu i stort omfang omdirigeret til at lande deres fisk der.

- De fleste lander der, men er der enkelte fartøjer der losser her i Skagen, så bliver fisken fragtet med lastbil til Hansholm. Det gælder også det afskær, vi får i Skagen, siger Jens Borup.

Det har naturligvis givet travlhed på fabrikken i Hanstholm.

- Den har indtil videre kunne følge med. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi har planlagt ombygningen i den del af sæsonen, hvor der er mindst aktivitet, siger Jens Borup, der ser frem til at få gang i det nye kogeri.

- Vi glæder os meget til igen at kunne servicere vores leverandører i Skagen, siger Jens Borup.

 

 

Flere Nyheder