Der landes fortsat mange tobis

Selvom vi nærmer os Sankt Hans er landingerne af tobis til de danske producenter af fiskemel- og fiskeolie FF Skagen, FF Hanstholm og TripleNine Fish
25 jun 2017

Selvom vi nærmer os Sankt Hans er landingerne af tobis til de danske producenter af fiskemel- og fiskeolie FF Skagen, FF Hanstholm og TripleNine Fish Protein stadig efter 11 ugers fiskeri på et højt niveau.

I uge 24 har fiskemelsfabrikkerne modtaget 28.711 tons tobis. Det er ikke helt på højde med de største uger, hvor landingerne lå i underkanten af de 40 tusinde tons.

Selvom der stadig er noget tilbage af kvoten på 458.000 tons at fiske på, så er der nu nogle fartøjer, som opfisket deres individuelle kvote.

De samlede landinger i ugerne 14-24 er 355.267 tons. Det er fortsat et godt stykke over, hvad det meget gode tobisår 2011 kunne præstere på samme tidspunkt.

På figurerne her på siden fremgår de første 11 ugers landinger (ugerne 14-24) - gul streg.

Tallene for 2017 er baseret på indhandlingstal fra fabrikkerne, og er ikke de officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstal for årene 2009-2016 er officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens database

 

 

 

Flere Nyheder