Der skal findes en finansieringsløsning nu

Finansiering blev ikke overraskende trukket frem som et centralt punkt på Danmarks Fiskeriforenings POs generalforsamling i Middelfart. I snart 3 år h
14 maj 2016

Finansiering blev ikke overraskende trukket frem som et centralt punkt på Danmarks Fiskeriforenings POs generalforsamling i Middelfart. I snart 3 år har Danmarks Fiskeriforening PO haft en debat med Erhvervs- og Vækstministeriet om en langsigtet finansiering af fiskeriet.

- Vi er 100% afhængige af bankfinansiering, sagde Svend-Erik Andersen i sin formandsberetning.

- Vi arbejder på at forbedre finansieringsmulighederne for alle, som nævnt er er situation blevet bedre på det seneste med et lavere renteniveau og en interesse fra pengeinstitutterne i at belåne fiskeriet. - Det er godt nok, - men det er så også nu, der skal tages hånd om en finansiering, der kan bruges på længere sigt. Det vil være ”rettidig omhu” i et erhverv hvor rentebyrden er betydelig, Om det skal være en garantiordning, hvor vi eventuelt også indgår, ved jeg ikke, men vi er klar til at drøfte alle modeller, slog Svend-Erik Andersen fast.

Det brede ejerskab
Han understregede vigtigheden af, at uanset hvad man vælger at gennemføre politisk, så skal det resultere i et rentabelt fiskeri for de enkelte fartøjer.
- Hvis ikke erhvervet er rentabelt kan det ikke fortsætte og udvikle sig, og vi kan ikke tiltrække yngre fiskere, sagde Svend-Erik Andersen, der i den sammenhæng ikke fandt den analyse, som Erhvervs- og Vækstministeriet har gennemført, for holdbar:
- Den er af typen: Hvis der kun er én ejer af dansk fiskeri, er det så en god forretning? Svaret er JA - heldigvis da- men er det den slags forudsætninger man bygger på, når det analyseres, hvad fremtiden er for små og mellemstore virksomheder i Danmark? Er det regeringens og Erhvervs- og Vækstministeriets holdning at vi kun skal have ét eller nogle få rederier, som skal stå for dansk fiskeri?, spurgte Svend-Erik Andersen, der fastslog at Danmarks Fiskeriforening tror på det brede ejerskab med mange forskellige fartøjer og muligheden for, at fartøjerne kan deltage i forskellige fiskerier.

 

 

 

Flere Nyheder