Der skal gøres noget mod sæler og skarv

Det kystnære fiskeri i Danmark er i stadigt stigende grad truet af bestanden af sæler og bestanden af skarv. Og det skal der gøres noget ved, slår for
19 maj 2017

Det kystnære fiskeri i Danmark er i stadigt stigende grad truet af bestanden af sæler og bestanden af skarv. Og det skal der gøres noget ved, slår formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, fast på foreningens årlige generalforsamling fredag eftermiddag på Hotel Vejlefjord.

I sin mundtlige beretning understregede han, at det går "uendeligt trægt" at få gjort noget ved såvel sælerne som skarv, der enten tager fiskernes fangst eller ødelægger deres grej.

- Og her vil jeg komme med en direkte opfordring til miljøministeren. Der er en forpligtigelse til at forvalte både sælbestand og skarvbestand. Alle med den mindste smule indsigt i fiskeri og havmiljø erkender, at nu må der gøres noget, lød det fra formanden, der mente, at behovet for en indsats for at hjælpe fiskerne næppe kan være mere synlig, end den har været de seneste år.

- Jeg ved godt, at man taler med Sverige om sælerne, og at der er internationale aftaler, som skal overholdes, men vi kan ikke blot blive ved med at sidde i Danmark og kigge på uden at gøre noget, fortsatte han.

I samme ombæring gjorde han også opmærksom på, at erhvervsfiskerne også vil have indflydelse på, hvordan Regeringens planer om havbrug bliver implementeret.

- Vi må forlange, at vi og de lokale fiskere inddrages - både i placeringen og i vurderingen af, om de kompenserende virkemidler egentlig virker - og hvor de skal placeres, sagde formanden.

Flere Nyheder