Der skal ske en regulering af sæler

Eva Kjer Hansen lægger op til, at der skal ske en regulering af sælerne i dansk farvand. Det fremgår af et svar, som hun har givet til fiskeriordfører
12 okt 2015

Eva Kjer Hansen lægger op til, at der skal ske en regulering af sælerne i dansk farvand. Det fremgår af et svar, som hun har givet til fiskeriordfører for Socialdemokraterne, Simon Kollerup, der bl.a. spørger til ministerens holdning til regulering.

- Jeg synes derfor at regulering af sæler skal være en mulighed, slår ministeren fast.

 

Hun afviser dog at komme nærmere ind på, hvor omfattende reguleringen skal være - altså hvor mange sæler, der skal nedlægges, før bestanden er på passende niveau. Det vil i følge ministerens svar kræve en nærmere undersøgelse.

 

Samtidig understreger Eva Kjer Hansen over for Simon Kollerup, at der ikke blot skal reguleres på sælerne; der skal også arbejdes med at udvikle såkaldt sælsikre redskaber.

- Det er således ikke et spørgsmål om enten at skyde sæler eller udvikle effektiv afværgning. For at hjælpe kystfiskeriet skal vi gøre begge dele, skriver ministeren.

Flere Nyheder