Det er helt hen i vejret at skære torskekvoterne i Østersøen

Formanden for de bornholmske fiskere, Thomas Thomsen, er rystet over de anbefalinger for torskekvoten i såvel den østlige som den vestlige Østersø, so
31 maj 2016

Formanden for de bornholmske fiskere, Thomas Thomsen, er rystet over de anbefalinger for torskekvoten i såvel den østlige som den vestlige Østersø, som ICES har offentliggjort. Særligt i forhold til den østlige Østersø er han helt uforstående over, at man anbefaler en reduktion, når bestanden er i stigning.

- Det strider mod al sund fornuft, og det gavner slet, slet ikke fiskerne. Lige nu overlever fiskerne på Bornholm alene, fordi vi har en mængde af torsk at fange på. Priserne er så lave, at det vil være helt umuligt at overleve på en endnu lavere kvote, siger Thomas Thomsen.

- Det betyder, at de bornholmske fiskere endnu en gang bliver holdt som gidsler i en situation, hvor det ikke er torskebestanden, der er i krise, men den biologiske rådgivning, der er i en dyb krise, tilføjer han med henvisning til, at forskerne generelt har svært ved at forklare, hvad der sker for torskebestanden.

På den baggrund efterlyser han en klar biologisk forklaring på, at man kan foreslå en reduktion af torskekvoten, når bestanden er i stigning.

- Som vi oplever det, så vælger man at reducere i torskekvoten, når vi fanger mindre, end vi må i forhold til kvoten. Det giver ingen mening for os, at man tager det fiskeri, der sker og så trækker fra for at finde en kvote. Det mangler jeg en holdbar biologisk forklaring på.

Og som han siger, så kan fiskerne konstatere, at torsken er derude i havet omkring Bornholm.

- Det hele har været lidt forsinket i år, men nu er de der. Hvad det skyldes, skal jeg ikke kunne sige noget om, men de må have stået spredt, og nu samler de sig, for vi kan fange det, vi har behov for hver dag, fortæller Thomas Thomsen.

Kvoten bliver ikke fisket op

Han erkender, at fiskerne på Bornholm både sidste år og i år har svært ved at fange torskekvoten i den østlige Østersø op. Men det skal ikke være et argument for at skære i kvoten endsige en del af forklaringen om, at det så ikke har en betydning for fiskerne, hvis man skærer i kvoterne, når de ikke kan fange hele den nuværende kvote.

- Der er jo en række årsager til, at vi ikke har fisket kvoten op, og det har altså intet med biologi at gøre. Det er en kombination af meget lave priser, små torsk og et maskemål, der slet ikke harmonerer med torskens størrelse. Vi har sådan set gode fangstrater, men lønsomheden er bare ikke stor nok, og derfor har mange søgt over i andre fiskerier, forklarer Thomas Thomsen.

Bider sig selv i halen

Han peger på, at det netop er det billede, der kendetegner det bornholmske fiskeri netop nu. Der er en stor del af fartøjerne, der ellers traditionelt har været i torskefiskeriet, som nu er gået i andre fiskerier.

- Og det vil komme til at bide sig selv i halen, hvis vi nu igen skal have et hug i kvoten. Så bliver den udvikling bare forstærket, siger han og forudser, at det forværrer den allerede trængte økonomi for de bornholmske fiskere, der er i torskefiskeriet.

- Det er jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og en lavere kvote vil gøre det endnu sværere at få fat i lejefisk, og så bliver de resterende fiskere nødt til at sejle andre steder hen for at få økonomi i det. Men hvor skal de efterhånden sejle hen?

Den vestlige Østersø

I forhold til rådgivningen for den vestlige Østersø er han helt på linje med formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, der efterlyser, at man tilsidesætter biologien og finder løsninger, der tager hensyn til fiskeriets overlevelse.

- Det handler jo primært om mindre fartøjer, der ikke har mulighed for at sejle i andre farvande eller rigge om til andre fiskerier, fordi de ikke kan få de nødvendige investeringer godkendt i bankerne. Så hvis det bliver som anbefalet, så er det nådestødet til det kystnære fiskeri i den vestlige Østersø, siger Thomas Thomsen.

 

 

 

Flere Nyheder