Det er vigtigt at undgå fejl i tobisprøver

Tobisfiskeriet kører på højtryk, og der bliver landet store mængder af den lille industrifisk fra Nordsøen og Skagerrak. Samtidig er de danske fartøje
23 maj 2017

Tobisfiskeriet kører på højtryk, og der bliver landet store mængder af den lille industrifisk fra Nordsøen og Skagerrak. Samtidig er de danske fartøjer generelt gode til at indsamle de prøver på fiskepladserne, der skal bruges til den videre vurdering af tobisbestanden.

Der er dog desværre forskellige former for fejl i flere af de indsamlede prøver, særligt i form af fejl og mangler i de anførte oplysninger på selve prøverne. Det begrænser mulighederne for at anvende prøven, hvis den er fejlbehæftet eller mangelfuld, og det er rigtigt ærgerligt, for så er fiskernes arbejde til ingen nytte.

Det er derfor vigtig, at alle fartøjer gør en ekstra indsats, når man alligevel indsamler prøver og forsøger at undgå fejl og mangler i de oplysninger, som man sender med prøverne.

Fartøjer, der fisker tobis skal udtage en prøve pr. dag i område 1r, 2r, og fra tobis fiskeri i område 4 og 6 skal der udtages en prøve for hvert slæb.

Vejledning til udfyldning af skemaet er medsendt de fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udsendte tobislicenser.

Man kan naturligvis også altid kontakte DTU Aqua, hvis man er usikker på, hvad og hvordan oplysningerne skal skrives.

Flere Nyheder