Det traditionelle østersfiskeri er truet i Limfjorden (1)

Østersfiskerne i Limfjorden er pressede. Eller rettere: Deres traditionelle fangst, den europæiske østers, er under voldsomt pres fra en invasiv art;
28 apr 2017

Østersfiskerne i Limfjorden er pressede. Eller rettere: Deres traditionelle fangst, den europæiske østers, er under voldsomt pres fra en invasiv art; Stillehavsøsters. Ifølge fiskerne på fjorden er det ved at være meget slemt, og det er ved at være sidste udkald, hvis ikke den europæiske østers skal blive helt udmanøvreret af den store østers fra Stillehavet.

- Vores egen østers har vi fanget og spist de seneste 7000 år, og den skal vi da værne om og beskytte. Vi er nødt til at have respekt for den, lyder det fra Svend Bonde, der i snart 20 år har fisket på den europæiske østers, og igennem årene har set, hvordan den bliver mere og mere presset af Stillehavsøsters.

Det er årsagen til, at han nu igen forsøger at skabe opmærksomhed omkring situationen for den oprindelige østers i Limfjorden. Det har han – med egne ord – gjort gentagne gange over de seneste mange år. Men der er ikke rigtig sket noget – der er kommet kortvarig opmærksomhed fra medier og beslutningstager, men så er det døet ud igen.

Det må ikke ske denne gang, mener Svend Bonde, der fortæller, at Stillehavsøsters bliver mere og mere udbredt i Limfjorden.

- Når jeg for 10-12 år siden var på østersfiskeri i Nissum Bredning, så havde jeg måske én eller to af de invasive Stillehavsøsters på en fiskedag. I denne sæson har jeg fisket op til 500-600 af dem på bare en fiskedag, siger Svend Bonde.

Der skal gøres noget - nu

Det fortæller mere end noget andet, at der er sket et markant ryk i retning af, at Stillehavsøsters er ved at tage over i Limfjorden, der er det nordligste farvand med en bestand af den europæiske østers.

Og det er ikke kun østersfiskeriet, der mærker fremmarchen af Stillehavsøsters. Det gælder også for muslingefiskeriet, fordi de mange Stillehavsøsters også ødelægger bankerne med muslinger. De lægger sig simpelthen over dem og kvæler dem, og ifølge Svend Bonde er han og andre begyndt at finde Stillehavsøsters ude på dybere vand, hvor også muslingerne holder til.

Det er et alvorligt faresignal, mener han.

- Vi er nu dér, hvor vi skal gøre noget. Det er nu, der skal sættes ind og gøres noget, så vi redder fiskeriet og vores egne østers, siger Svend-Bonde.

Læs mere i Fiskeri Tidende uge 17 - 2017.

 

Flere Nyheder