DFPO sender opfordring til Miljø- og Fødevareministeren

[caption id="attachment_4976" align="aligncenter" width="448"] Torsken i Kattegat har det så godt, at kvoten bør forhøjes allerede i år[/caption] D
07 jul 2015

[caption id="attachment_4976" align="aligncenter" width="448"]WEB Norske torsk under vand Foto NORGES SJØMATRÅD - MEDIEBANK Torsken i Kattegat har det så godt, at kvoten bør forhøjes allerede i år[/caption]

Den 30.  juni offentliggjorde ICES Det Internationale havforskningsråd sin rådgivning for Skagerrak, Kattegat og Nordsøen for 2016, og den viste en positiv udvikling for en lang række fiskebestande, som i dag har det godt. For fiskeriet kommer den positive udmelding ikke som nogen overraskelse, idet fiskerne i de senere år har oplevet, at deres kvoter ikke har afspejlet de faktiske fangstmuligheder. De gode nyheder  får ikke Danmarks Fiskeriforening PO til at sidde på hænderne, foreningen har netop sendt et brev til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen, hvor i DFPO opfordrer til, at der så hurtigt som muligt dvs. allerede i 2015 gennemføres en forhøjelse af kvoten for torsk i Kattegat og for brisling Nordsøen. Mere konkret foreslår DFPO en forhøjelse af kvoten for torsk i Kattegat til 500 tons, idet DFPO finder, at det eneste rigtige er at hæve kvoten straks til et niveau, der afspejler det nuværende fangstsniveau. Kvoten for brisling i Nordsøen foreslås hævet til 350.000 tons.  DFPO finder, at der i overensstemmelse med den biologiske rådgivning allerede nu skal tage hul på den massive forøgelse af kvoten, som ICES anbefaler - således at fiskeriet kan spredes ud over 2015 og 2016 og finde sted, når fangstmulighederne er der.

De foreslåede forhøjelse af kvoterne for torsk i Kattegat og brisling i Nordsøen vil i DFPO´s øjne være  forsvarligt, bæredygtigt og  have stor gavn for dansk fiskeri.

Flere Nyheder