DFPO vil fastholde fiskeriet på Kriegers Flak

Der bliver fortsat arbejdet for, at der skal kunne etableres en havvindmøllepark - faktisk Danmarks største - ved Kriegers Flak. Men det skal ikke ske
27 dec 2015

Der bliver fortsat arbejdet for, at der skal kunne etableres en havvindmøllepark - faktisk Danmarks største - ved Kriegers Flak. Men det skal ikke ske på bekostning fiskeriet i området, mener Danmarks Fiskeriforening PO - hverken under byggefasen eller efterfølgende.

Det fremgår tydeligt af det høringssvar, som DFPO har indsendt til Naturstyrelsen på baggrund af et udkast til en VVM-redegørelse for projektet.

DFPO gør således flere gange kraftigt opmærksom på, at den kommende koncessionshaver for etableringen af vindmølleparken skal gøres opmærksom på, hvilke såkaldte afværgemuligheder, der er til stede. Herunder også, at placeringerne af de mange vindmøller i området skal ske efter forudgående dialog med fiskerne.

Læs også: Fiskeriet bliver ramt ved Kriegers Flak

”De lokale fiskere besidder en unik viden om området, og hvor fisken optræder over året, der gør, at mindre justeringer af mølle layoutet ofte kan løse konflikter, der ellers ville opstå, ” skriver DFPO blandt andet i sit høringssvar.

Sameksistens

DFPO betoner således behovet for sameksistens – altså at det skal være muligt for de lokale fiskere at drive deres erhverv samtidig med, at der sker en energiproduktion fra havvindmøllerne. Og at det netop derfor er vigtigt, at det bliver udgangspunktet for planlægningen af de enkelte møllers placering, når koncessionshaveren er fundet.

”De afværgeforanstaltninger der nævnes i VVM rapporten skal nævnes i koncessionshaverens tilladelse, så det sikres, at de er bevidste om de specifikke muligheder, der findes for at forbedre sameksistensen, ” står der i høringssvaret fra DFPO til Naturstyrelsen.

Læs også: Syv giganter kæmper om Kriegers Flak

Det bliver også fremhævet af DFPO, at man i dag i stigende grad tillader brug af slæbende redskaber inde i havvindmølleparker, og at det også skal være tilfældet for Kriegers Flak. Derfor kritiserer DFPO, at man i VVM-redegørelsen omtaler en sikkerhedszone på 200 meter ved møllerne.

”DFPO og Energinet DK laver som udgangspunkt samarbejdsaftaler for kabler i danske farvande, der gør, at fiskerne kan drive deres fiskeri hen over kablerne, ” påpeger DFPO således.

 

Flere Nyheder