Dialogmøde i Rønne er flyttet til generalforsamling

Det var planen, at forskere fra DTU Aqua og fiskere fra Bornholm lørdag den 12. marts skulle være mødtes ombord på havforskningsskibet Dana til en sna
10 mar 2016

Det var planen, at forskere fra DTU Aqua og fiskere fra Bornholm lørdag den 12. marts skulle være mødtes ombord på havforskningsskibet Dana til en snak om mærkningsforsøget TABASCO, der foregår i den østlige Østersø.

Men udsigten til godt havvejr på lørdag får nu DTU Aqua til i samråd med Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening at aflyse mødet. I stedet vil dialogmødet blive en del af generalforsamlingen i Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, der foregår den 23. marts.

Det er planen, at der skal udsættes torsk i den østlige Østersø med mærker, så forskerne i fremtiden bedre kan bestandsvurdere. Problemet i de senere år har været at sikre sig god nok viden om torskens alder, og derfor er TABASCO-projektet blevet igangsat.

Alderen på torsken bestemmes ud fra øresten, og undersøgelser viser, at på grund af vandforholdene i Østersøen og torskenes vandringsmønstre er årringene ikke tydelige. Det har gjort det vanskeligt for forskerne at bestemme størrelsen på bestanden, og det har betydning for fiskeriet, da vurderingen af årsklasserne netop er med til at bestemme TAC for fiskeriet.

 

Flere Nyheder