Direkte fiskeri efter strandkrabber kan være en mulighed

[caption id="attachment_9119" align="aligncenter" width="620"] Orienteringsmøde om strandkrabber den 13. april i Vejle.[/caption] Strandkrabber har
27 Mar 2015

[caption id="attachment_9119" align="aligncenter" width="620"]Orienteringsmøde om strandkrabber den 13. april i Vejle. Orienteringsmøde om strandkrabber den 13. april i Vejle.[/caption]

Strandkrabber har længe været til stor irritation for fiskerne i de kystnære områder, men måske kan det blive en god forretning. I løbet af 2014 har DTU-Fødevareinstituttet arbejdet på et projekt omkring strandkrabber med udgangspunkt i Isefjorden. I projektet blev der  fanget strandkrabber som blev anvendt til melproduktoon og afprøvet som tilskudsfoder til ægproduktion.

En udfordring i forbindelse med fiskeriet har været at undgå at fange ål samtidig med strandkrabberne. Derfor har en del af forsøget også gået på at udvikle en ruse, der ikke kan fange ål, men kan fange krabber.

I forbindelse med projektet er potentialet også blevet vurderet, og her er der et stort potentiale. Resultatet viser, at der kan fanges i tusindvis af tons krabber i danske fjorde.

Endelig viser projektet også, at der er meget kraftige beviser for, at strandkrabben er en alvorlig fødekonkurrent til værdifulde fisk som ål, tunger, skrubber.

Projektet har også vurderet den mulige beskæftigelse for kystfiskeriet en udnyttelse af strandkrabberne kan give.

Som afslutning på projektet indbyder DTU-Fødevareinsituttet nu alle med interesse for denne type af fiskeri til et møde på Hotel Hedegården, Vejle Nord, mandag den 13. April fra 10 til 15. På mødet fortælles om projektets resultater, ligesom der også vil blive mulighed for en diskussion om opstart af dette fiskeri.

Projektet har været udført i et samarbejde mellem fiskere, landbrugere og vidensinstitutioner.

Projektet er finansieret af EU’s Fiskerifond.

Deltagelse kræver tilmelding til Bo M. Jørgensen, DTU-fødevareinstituttet på mail: bojo@food.dtu.dksenest den 7. April.

 

Flere Nyheder