DPPO er enige i EU's holdning omkring blåhvillingfordeling

[caption id="attachment_998" align="alignright" width="297"] Esben Sverdrup-Jensen[/caption] Norge har i år givet sig selv en stor forhøjelse af de
25 Jun 2015

[caption id="attachment_998" align="alignright" width="297"]Esben Sverdrup-Jensen Esben Sverdrup-Jensen[/caption]

Norge har i år givet sig selv en stor forhøjelse af deres kvoteandel for blåhvilling fra 25,75 procent til 35 procent. af den anbefalede kvote. Det var stærkt medvirkende til, at forhandlingerne tidligere på året mellem kyststaterne om en fordeling af kvoten ikke gav noget resultat. Det fik det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet Ole Christensen til at stille to spørgsmål til EU-kommissionen.

- Hvorledes vil Kommissionen sikre, at EU's fiskere ikke mister indtægter og fiskerimuligheder i 2015 og langsigtet i forbindelse med Norges unilaterale forøgelse af kvoten for blåhvilling i 2015?

- Hvad er Kommissionens strategi for at bringe EU's andel af TAC'en for blåhvilling i overensstemmelse med den biologiske virkelighed og EU-flådens historiske rettigheder?

På vegne af EU-Kommissionen har EU's fiskerikommissær Karmenu Vella afgivet et svar, hvor han fastslår, at det er Unionens holdning, at det er nødvendigt at revidere kyststaternes kvotedelingsaftale for blåhvilling fra og med 2016, idet fiskeriet efter denne bestand hovedsagelig foregår i EU-farvande og i mindre omfang i de færøske farvande. Det er en holdning som Danmarks Pelagiske Producentorganisation bakker op om.

- Vi er helt enige i, at der skal være en ny fordeling af kvoten fra 2016. Den nuværende aftale for blåhvilling afspejler ikke realiteterne i havet. Det gjorde den ikke, da den blev indgået, og det gør den i særdeleshed ikke på nuværende tidspunkt. EU's andel er alt for lille og Island og i særdeleshed Norge har meget store andele af en bestand, som ikke opholder sig i deres farvand, siger Esben Sverdrup-Jensen, der er direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Han fastslår, at det er helt afgørende, at man nu bruger momentum i de forhandlinger mellem kyststaterne, der foregår i denne uge i København, til at få en aftale på plads der afspejler fordelingen af bestanden i havet.

- Det er en ny fordeling, forhandlingerne i København skal handle om, siger Esben Sverdrup-Jensen, der samtidig peger på, at Norges fiskeri efter blåhvilling ud fra den selvbestaltede kvote ikke er relevant for forhandlingerne.

- At Norge har fastsat en kvote helt uden for rammerne af den videnskabelige rådgivning, og gjort alt for at fange den er ikke relevant for forhandlingerne. Hvis vi havde haft frit satte kvoter, ville vi have haft et helt andet fiskeri. Det har været et godt fiskeri, og vi kunne have fanget meget mere. Den form for forhandlingstaktik, som også Færøerne, Island og Grønland har brugt i makrelforhandlingerne, er ikke en bæredygtig og ansvarlig måde måde at gå ind i fiskeriforhandlinger på. Det er ærgerligt, hvis det bliver en accepteret måde at gå til forhandlinger på, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Flere Nyheder