DPPO ønsker møde med minister hurtigst muligt

[caption id="attachment_998" align="alignright" width="177"] Esben Sverdrup-Jensen[/caption] Der er kun få uger til, at kyststaterne igen mødes for
22 aug 2015

[caption id="attachment_998" align="alignright" width="177"]Esben Sverdrup-Jensen Esben Sverdrup-Jensen[/caption]

Der er kun få uger til, at kyststaterne igen mødes for at forhandle kvoteandele og fiskerettigheder på plads. Det er kvoteandele på en række arter, som har stor betydning for dansk fiskeri. Derfor er det vigtigt for hovedorganisationen for de pelagiske fiskere Danmarks Pelagiske Producentorganisation at mødes med den nye Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen inden forhandlingerne, for at Danmark kan lægge en klar linje op til forhandlingerne med henblik på at værne om danske fiskerettigheder. Sporene skræmmer fra tidligere forhandlinger, hvor de danske fiskere har afgivet betydelige kvoteandele og fiskerettigheder til bl.a. Norge, Island, UK og Færøerne.

- Vi har bedt om et møde med ministeren forud for kyststatsforhandlingerne. Det er afgørende at Danmark anlægger en klar linje for forhandlingerne om atlantoskandisk sild, blåhvilling og makrel. Den tidligere regering havde meget svært ved at finde sine ben i de forhandlingerne, og resultatet har været katastrofalt for de danske fiskere, ikke mindst når det gælder makrel. Her afgav SR regeringen uden videre landingsværdier for ca. 100 mio. årligt til fiskere på Island og Færøerne og satte samtidig den ansvarlige forvaltning af en række pelagiske arter over styr. Vores forventning er, at den ny regering vil anlægge en langt mere ansvarlig linje, der værner om danske fiskerettigheder og sikrer bæredygtig forvaltning af de pelagiske bestande, siger direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation Esben Sverdrup- Jensen, der ser frem til et snarligt møde med ministeren. Han understreger at en lang række andre vigtige emner også skal afklares i løbet af efteråret, og vil blive taget op med ministeren, det gælder især den endelige afklaring omkring strukturen for fremtidens industrifiskeri, en proportional implementering af discardforbuddet og kvoteforhandlingerne med Norge.

 

Flere Nyheder