DSA formand opfordrede til at bruge SIF

[caption id="attachment_9914" align="aligncenter" width="620"] Peter Bamberger opfordrede til at bruge sporbarhedssystemet SIF[/caption] På Danish
03 jun 2015

[caption id="attachment_9914" align="aligncenter" width="620"]DSC_1928 Peter Bamberger opfordrede til at bruge sporbarhedssystemet SIF[/caption]

På Danish Seafood Associations generalforsamling  i dag opfordrede fomanden Peter Bamberger til at bruge sporbarhedssystemet SIF.
- Jeg vil gerne opfordre alle til positivt at overveje, om ikke SIF kunne være løsningen. Også de, der i dag sender oplysninger på papir. SIF er det eneste system vi har, der rækker hele vejen fra fiskeri til butik, sagde formanden i sin beretning. EU’s krav om sporbarhed for fiskeriet og frem til butikkerne trådte i kraft januar 2012.
- Der er brugt omkring 15 mio.kr. på at udvikle et dansk system – SIF – og fiskerne betaler for driften i dag. Det er rimeligt, at de andre i værdikæden også bidrager, og vi har foreslået, at brugerne betaler, sagde Peter Bamberger, der konstaterede, at SIF ikke er særlig udbredt.
- Det er ærgerligt, når der er brugt så mange penge på at udvikle det, og vi burde alle bruge samme system. Men der er taget forskellige løsninger i brug, der egner sig bedst til de behov, den enkelte virksomhed har. Og i udlandet stiller de også forskellige krav, fastslog Peter Bamberger, der sendte en beklagelse i retning af Danmarks Fiskeriforening PO omkring diskussionen om betalingen af SIF
- Jeg beklager, at fiskerne har udstillet os, som om vi ikke vil bidrage til at støtte op omkring SIF, og at vi ikke vil betale til driften. Vi kan ikke, som forening, betale en andel af driften. Det har vi ikke midler til, og det vil heller ikke være fair overfor dem, der slet ikke anvender sporbarhedssystemer. De, der anvender andre systemer, må vi kunne få i tale, så vi snarest kan konkludere fremtiden for SIF systemet, sagde Peter Bamberger. Han gentog den holdning, han gav udtryk for om betalingsspørgsmålet  på DFPOs generalforsamling tidligere på året.
-  Det kan ikke være rigtigt, at det kun er fiskerne, der betaler til vedligeholdelse og konsulentbistand. Det mener jeg stadig, men hvis der ikke er grundlag for at udvikle eller yde konsulentbistand til SIF systemet, må det jo tages op til revision. hvilket NaturErhvervstyrelsen også har lagt op til, sluttede Peter Bamberger

 

 

Flere Nyheder