DTU Aqua efterlyser fiskere til nyt projekt

DTU Aqua har tidligere indsamlet data om bifangster af marsvin og om sælskader i indre danske farvande samt omkring Bornholm. Projektet udvides nu til
03 mar 2016

DTU Aqua har tidligere indsamlet data om bifangster af marsvin og om sælskader i indre danske farvande samt omkring Bornholm. Projektet udvides nu til også at omfatte Kattegat, Skagerrak og Nordsøen samt dække bifangster af havfugle. DTU Aqua har brug for fiskernes hjælp, så omfanget af bifangster og sælskader kan estimeres.

Dtu Aqua oplyser, at ordningen fungerer på den måde, at kameraerne monteres på fiskefartøjet uden omkostninger for fiskeren. Der skal kun være 2 kameraer ombord. Et der er fokuseret på garnene, hvor de kommer op af vandet og et der er rettet mod afpillerbordet, så det er kun en mindre del af båden, der vil blive overvåget.

Ekstra kvoteandel
Fiskeren kan enten få en ekstra kvoteandel af torsk eller anden fisk af interesse til sit fiskeri eller få flere havdage. I år arbejdes der på at fiskerne i indre danske farvande kan blive fritaget fra februar-marts stoppet og få tilladelse til at fiske med stormaskede garn (220mm eller derover) i denne periode. For fiskeren består arbejdet primært i at levere nogle ekstra data til DTU Aqua gennem føring af en udvidet logbog over maskestørrelser og fisketider.

Gratis at være med
Projektet bliver udført af DTU Aqua, og det er gratis for fiskerne at være med. DTU Aqua står for installationen af kameraer på fartøjerne og selve installationsarbejdet udføres af lokale skibselektrikere. DTU Aqua og skibselektrikerne vil være behjælpelige, hvis der opstår problemer med kamerasystemet.

Kontakt
Hvis du er interesseret i at hjælpe med projektet eller er interesseret i at vide mere, kan du kontakte:

Lotte Kindt-Larsen

Tlf. 35883394

Flere Nyheder