DTU Aqua gennemgår rådgivning for 2018

ICES rådgivningen for fiskeriet i bl.a. Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er lige på trapperne, og sædvanen tro tilbyder Danmarks Fiskeriforening sammen
23 jun 2017

ICES rådgivningen for fiskeriet i bl.a. Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er lige på trapperne, og sædvanen tro tilbyder Danmarks Fiskeriforening sammen med DTU Aqua, at fiskerne kan få fremlagt og gennemgået rådgivningen, når den bliver offentliggjort.

Det sker på et møde i Taulov – hos Danmarks Fiskeriforening – fredag den 30. juni. Her vil biologer fra DTU Aqua først gennemgå de bestande,  hvor ICES lægger op til fremgang for bestandene; dernæst vil de gennemgå rådgivningen for de bestande, som ICES vurdere til at have en negativ udvikling.

På mødet vil ansatte fra DTU Aqua også tage en række andre emner op. Det drejer sig blandt andet om deres vurdering af, hvorvidt lukkede områder har betydning for fiskebestandene samt overlevelsesmulighederne for discardfisk – altså fisk der bliver discardet.

Samtidig vil der også helt særskilt blive en gennemgang af torskebestandenes udvikling i Nordsøen og Skagerrak under ét og torskebestanden i Kattegat for sig.

Der er krav om forhåndstilmelding til mødet, der altså finder sted på Nordensvej 3 i Taulov og er sat til at vare fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Tilmeldingen skal ske på mail til , og skal være Danmarks Fiskeriforening i hænde senest tirsdag den 27. juni.

Der vil være mulighed for at få rundstykker fra 9.30 og frem til mødestart.

Flere Nyheder