DTU Aqua: Torskebestanden er ikke i krise

De danske biologer er ikke i tvivl, når det handler om, hvordan torskebestanden i den vestlige Østersø har det: Den har det ikke godt, men der er lang
04 okt 2016

De danske biologer er ikke i tvivl, når det handler om, hvordan torskebestanden i den vestlige Østersø har det: Den har det ikke godt, men der er langt fra tale om, at bestanden er i krise endsige i fare for at kollapse.

Senest har sektionsleder hos DTU Aqua, Marie Storr-Paulsen, meldt klart ud, da hun deltog i et længere interview på P1. Emnet for interviewet var EU-Kommissionens forslag om torskekvoter forud for det forestående Ministerrådsmøde, hvor EU skal fastsætte fiskerimulighederne for bl.a. torsk i den vestlige Østersø.

- Det er ikke sådan, at vi er ude i noget, der ligner et kollaps, lød det fra Marie Storr-Paulsen i interviewet, hvor hun forklarede, at EU-Kommissionens forslag om den meget voldsomme kvotereduktion skal ses i sammenhæng med, at der er tale om et politisk besluttet mål for, hvordan og hvornår torskebestanden i den vestlige Østersø skal nå et vist niveau.

- Og så kan man spørge, om det skal nås til næste år, eller man kan vente nogle år. Men det er en politisk beslutning, slog Marie Storr-Paulsen fast.

Hun forklarede i interviewet på P1 også, at det store problem med torskebestanden i den vestlige Østersø er den manglende rekruttering til bestanden, og her blev hun spurgt til, hvorvidt det alene er fiskeriet, der er årsag til fx det problem. Og det benægtede hun klart.

- Der kan være rigtig mange andre årsager. Det kan være temperatur og klima, som vi ved har en stor påvirkning; det kan være forurening; det kan være fødetilgængelighed – så der kan være mange andre årsager end bare fiskeriet, lød det fra Marie Storr-Paulsen.

Danmarks Fiskeriforening PO har foreslået, at man vedtager en reduktion for torskekvoten i den vestlige Østersø på 20 procent fra 2016 til 2017. Det begrunder man bl.a. med, at torskebestanden ikke er i fare for kollaps, og at man med en reduktion på 20 procent af kvoten fortsat vil opnå en tilfredsstillende fremgang for bestanden.

 

 

 

Flere Nyheder