En overfyldt tank får skylden for brand på Fredericia havn

[caption id="attachment_15907" align="aligncenter" width="620"] Politiet har endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses sigtelse i forbindelse
01 jun 2017

[]

En overfyldt tank og en dårlig svejsning er de to vigtigste årsager til den kæmpebrand, der ramte Fredericia Havn i februar sidste år. En brand som førte til at en stor mængde kvælstof løb ud i Lillebælt. De lokale fiskere har siden branden oplevet et dårligere fiskeri end tidligere, og savner en placering af ansvaret.

Den placering af ansvar kan måske være kommet tættere på efter at Teknologisk Institut på foranledning af Sydøstjyllands Politi har lavet en rapport om baggrunden for branden, hvor en kæmpesilo sprang læk, så tusindvis af liter palmeolie fossede ud og brød i brand. Rapporten er netop blevet offentliggjort på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Rapporten konkluderer, at ulykken primært skyldes, at Dan Gødning, der ejer siloen, , havde overfyldt siloen. Den indeholdt mindst 9.500 kubikmeter gødning, selv om den kun måtte indeholde 9.000. En dårlig svejsning i siloen kunne ikke klare presset fra den belastning den større mængde gødning forårsagede.

Dan Gødning afviser
Firmaet bag Dan Gødning, Danish Agro er dog ikke enige i, at overfyldningen var skyld i ulykken. Man anerkender dog, at der på ulykkestidspunktet var fyldt mere på tanken end den var godkendt til. De afviser dog, at det skulle være årsag til ulykken.

- Rent teknisk mener vi, at tanken burde være godkendt til 14,9 meter, og meget tyder på, at der ikke havde været problemer, hvis ikke det havde været for den svejsefejl, som Teknologisk Institut har identificeret,« siger Søren Møgelvang Nielsen, kommunikationsdirektør hos Danish Agro til Ingeniøren.

Ingen sigtelse endnu
Fiskerne må dog stadig væbne sig med tålmodighed i forhold til en placering af skylden. Hvem der eventuelt kan pålægges en skyld for ulykken, vurderes stadig af Sydøstjyllands politi

-  Sagen er under juridisk vurdering, men det er endnu ikke blevet afgjort, om der skal rejses sigtelse i sagen, fortæller politiadvokat Jan Østergaard.

 

Flere Nyheder