Energinet laver restriktionszoner omkring Kriegers Flak

De indledende arbejder i forbindelse med opbygningen af en havvindmøllepark på Kriegers Flak er nu i gang. Fra mølleparken vil der blive udlagt 2 stær
20 jun 2017

De indledende arbejder i forbindelse med opbygningen af en havvindmøllepark på Kriegers Flak er nu i gang. Fra mølleparken vil der blive udlagt 2 stærkstrømskabler til ilandføring lidt sydvest for Rødvig på Stevns. Desuden skal der udlægges et kabel der forbinder de 2 transformerplatforme på Kriegers Flak.

Kabeludlægningen gennemføres frem til oktober 2017 og betyder, at der i denne periode kan forekomme gener for fiskeriet, lyder det fra Energinet.dk.

I forbindelse med arbejdet etableres en beskyttelseszone på 200 meter langs med og på hver sin side af de udlagte kabler. Inden for beskyttelseszonen vil ankring samt brug af bundslæbende fiskeredskaber være forbudt i anlægsperioden. Endvidere vil fiskerioperationer kunne generes af tilstedeværelsen af diverse anlægsfartøjer. Alle fartøjer i området opfordres således til at holde en afstand på minimum 500 meter fra disse.

På selve Kriegers Flak skal der inden for perioden juni 2017 – juli 2018 etableres 2 transformerplatforme som indbyrdes skal forbindes med et kabel. Fra den østlige platform skal der i perioden juni-september 2018 etableres en kabelforbindelse til den tyske havvindmøllepark syd for Kriegers Flak. I forbindelse med disse arbejder vil der blive udlagt restriktionszoner, hvor fiskeri ikke vil være tilladt omkring de to platforme (kvadrat på 2x2 km) og over kablerne.

[]

 

 

 

Se flere oplysninger på Efterretninger for Søfarende

().

 

Flere Nyheder