Energistyrelsen har modtaget ansøgning om Nord Stream 2

[caption id="attachment_18203" align="aligncenter" width="874"] Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra Nord Stream 2, der vil føre en gasrørsle
10 aug 2018

[]

Projektet Nord Stream 2, der skal føre en ny gasledning fra Vyborg i Rusland til Lubmin i Tyskland gennem Østersøen, har nu søgt den danske Energistyrelse om tilladelse til en transitrørledning i dansk farvand. Dermed er projektet gennem dansk farvand kommet et skridt nærmere.

Det er således Energistyrelsen, der i en pressemeddelelse den 10. august 2018 meddeler, at de har modtaget en yderligere ansøgning fra Nord Stream 2-selskabet om tilladelse til anlæg af transitrørledninger i dansk farvand på en alternativ rute nord om Bornholm.

Energistyrelsen vil nu behandle ansøgningen.

Gasrørsledningen er en 1.225 km lang ledning, der skal føre gas fra Rusland til Europa. I dag er der allerede placeret en rørledning, men den nye ledning har vakt stor uro blandt de europæiske lande, da der har været diskussioner om forsyningssikkerhed og særligt om afhængighed til Rusland. Derfor vækker det også postyr, at ansøgningen nu er kommet.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Flere Nyheder