Energistyrelsen udbyder kystnære havvindmøller

[caption id="attachment_9575" align="aligncenter" width="460"] Her skal de seks havvindmølleparker placeres.[/caption] Energistyrelsen er nu klar t
04 May 2015

[caption id="attachment_9575" align="aligncenter" width="460"]Her skal de seks havvindmølleparker placeres. Her skal de seks havvindmølleparker placeres.[/caption]

Energistyrelsen er nu klar til at udbyde de seks projekter, hvor der skal bygges kystnære havvindmøller på op til 350 MW. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Disse følges nu op af det foreløbige udbudsmateriale, som nu er tilgængeligt for potentielle bydere.

- I Danmark er vi nogle af verdens bedste til at køre udbud af havvindmøller – og senest blev Horns Rev 3 afgjort som et af de billigste havvindmølleprojekter i Europa. Samtidig blev den danske model for udbud rost til skyerne på den europæiske vindbranches havvindmøllekonference, EWEA Offshore, i København fornyligt. Vi arbejder dog videre med udbudsmodellen for blandt andet at tiltrække nye bydere og på den måde at sikre konkurrence og fortsat lavere priser på havvind, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

I slutningen af april bliver VVM-redegørelserne offentliggjort, hvorefter Energistyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk afholder et borgermøde ved hvert af de seks mulige sites. Samtidig afholdes et møde med de kommunerne, der kan blive berørt af ilandføringen, så den bedst mulige proces fremmes.

Udbuddet af kystnære havvindmøller var en del af energiaftalen fra 2012. Udbuddet afgøres i 2016, og parkerne skal stå færdige i 2020.

Flere Nyheder