Englændernes valg har betydning for danske fiskere

"Brexit" er et helt nyt begreb, som man ikke kan undgå at støde på, hvis man følger bare den mindste smule med i nyhedsfladerne i medierne. Begrebet h
23 jun 2016

"Brexit" er et helt nyt begreb, som man ikke kan undgå at støde på, hvis man følger bare den mindste smule med i nyhedsfladerne i medierne. Begrebet henviser til, at Storbritannien - "Br" -  i dag stemmer, om nationen forsat skal være medlem af EU eller om man skal forlade EU - "Exit". Hvilke konsekvenser et britisk exit vil få, er umuligt at forudsige helt præcist. Heller ikke konsekvenserne for de danske fiskere, der i dag fisker i britisk farvand. Det er heller ikke muligt at gøre eksakt op, hvor stor en andel af bruttoomsætningen danske fiskere henter i britisk farvand. NaturErhvervstyrelsen har dog lavet et skøn baseret på de danske logbogsregistreringer. Nedenstående tal er derfor et skøn over de danske fiskeres fangster fra Storbritanniens økonomiske zone. I mængder og efterfølgende i værdi. Som det fremgår af tallene, er der noget på spil, når englænderen i dag går i stemmeboksen og sætter sit kryds. Sidste år skønnes værdien af de samlede fangster foretaget af danske fartøjer i Storbritanniens økonomiske zone at være 872,7 mio. kroner. Værdien af de samlede danske fangster var sidste år totalt set 3.408,3 mio. kroner. Det anslås derfor, at 26% af de danske fiskeres samlede landingsværdi kommer fra Storbritanniens økonomiske zone. Det er primært pelagisk fiskeri og industri fiskeri, de danske fiskere har i Storbritanniens økonomiske zone.

Flere Nyheder