Enighed om norsk-russisk kvoteaftale for 2019

[caption id="attachment_18539" align="alignright" width="163"] Den norske fiskeriminister Harald T. Nesvik er tilfreds med den norsk-russiske aftale g
af Claus Kirkegaard
19 okt 2018

[]

Norge og Rusland er blevet enige om en bæredygtig forvaltning af de vigtige fælles bestande i Barentshavet.

- Efter endnu en runde med konstruktive og gode fiskeriforhandlinger med Rusland er jeg glad for, at vi er kommet frem til en aftale for 2019, som gør, at vi fortsat kan fiske bæredygtigt på de fælles fiskeressourcer i Barentshavet, lyder det i en pressemeddelelse fra den norske fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Aftalen indebærer, at totalkvoten for nordøst-arktisk torsk blev sat til 725.000 tons.

Den samlede kvote for kuller er fastsat til 172.000 tons i 2019. Den norske kvotekvote udgør heraf 85.080 tons.

Loddebestanden i området har det ikke godt, hvorfor der var enighed om ikke at åbne for fiskeri efter lodde i 2019.

Bestanden af dybhavsrødfisk har det godt, og i forhandlingerne kom Norge og Rusland frem til en totalkvote for dybhavs rødfisk på 53.757 tons, hvilket er en stigning på 21.800 tons i forhold til i år. Sidst bestanden var på dette niveau er helt tilbage i 1985.

Flere Nyheder