Ensilageproduktion til søs skal skabe merværdi

[caption id="attachment_9922" align="aligncenter" width="602"] Discardfisk skal skabe værdi som ensilage til dyrefoder[/caption] NaturErhvervstyrel
03 maj 2016

[caption id="attachment_9922" align="aligncenter" width="602"]torks østersøen 2 Discardfisk skal skabe værdi som ensilage til dyrefoder[/caption]

NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har bevilget godt 8 mio. kroner til et projekt hos Teknologisk Institut, der skal optimere kvaliteten af fiskeensilage på fiskefartøjer. Projektet sætter fokus på det uforløste potentiale i den bifangst, som fiskerne fanger, og som tidligere blev discardet, men nu er omfattet af landingspligten. Potentialet ligger blandt andet i en stigende efterspørgsel på fiskeensilage fra minkfoderindustrien, som bruger fiskeensilage til foder. For at imødekomme efterspørgslen vil projektet sætte gang i produktion af højkvalitetsensilage direkte på de store fiskefartøjer. Det skal gøre det nemmere for fiskerne at håndtere, opbevare og i sidste ende tjene penge på discardfiskene.

- Projektet her er et tydeligt eksempel på, hvordan effektivitet og vækstpotentiale i fødevareindustrien kan gå hånd i hånd med klimavenlige initiativer. Derudover bidrager projektet til, at fiskerne kan opfylde de nye landingskrav fra EU. Det er derfor oplagt for GUDP at støtte dette projekt, siger bestyrelsesformand for GUDP, Mikael Thinghuus.

Kræver forandringer
Løsningen kræver gennemgående forandringer, både på fartøjerne, og i havnene, og derfor har man i projektgruppen valgt at inddele indsatsen i to overordnede arbejdspakker.

- Første arbejdspakke består i at undersøge, hvordan andre lande arbejder med fiskeensilage på konsumfartøjerne, hvordan lovgivningen er i andre lande, samt hvilke erfaringer man har gjort sig allerede. Derefter starter vi op ude på skibene. Der er ikke tidligere lavet en nøjagtig kortlægning af discardmængden på de forskellige skibe. Derudover skal vi bl.a. finde ud af, hvor man kan placere ensilageanlægget, og hvordan man pumper ensilagen fra skibet over i lagertanken på havnen, forklarer Kersti Haugan fra Teknologisk Institut, der er projektleder på det nye projekt

Arbejdspakke nummer to skal sikre, at der produceres kvalitetsensilage.

- Det gør vi ved eksempelvis at sørge for, at discardfiskene håndteres hygiejnisk på skibene. Derudover skal fiskerne overbevises om sammenhængen mellem kvalitet og pris for ensilage. For med fiskeensilage må man forstå, at køberne forlanger god kvalitet, for at betale en god pris, siger Kersti Haugan.

Økonomisk gevinst
Ved succesfuld implementering af projektet kan fiskerne forvente en økonomisk gevinst. Det totale råvarepotentiale for fiskeensilageproduktion på mellemstore og store konsumfartøjer anslås af projektgruppen til i omegnen af 42.400 ton pr. år, hvilket svarer til en merværdi på hele 84,8 mio. kroner. Projektet har desuden potentiale til at reducere klimabelastningen markant.

 

 

Flere Nyheder