Erhvervsfolk er enige: Politikerne lytter ikke

Danske erhvervsfolk er på mange punkter enige med fiskerierhvervet i forhold til politikkerne. Det viser en undersøgelse, som konsulentfirmaet PwC stå
15 Jun 2015

Danske erhvervsfolk er på mange punkter enige med fiskerierhvervet i forhold til politikkerne. Det viser en undersøgelse, som konsulentfirmaet PwC står bag.

Hele 8 ud af 10 erhvervsfolk mener ikke, at de danske politikere er lydhøre over for erhvervslivets behov, skriver konsulentfirmaet PwC, der har spurgt en række erhvervsfolk. Ifølge erhvervslivet bør politikerne fokusere mere på gode rammevilkår, adgang til kvalificeret arbejdskraft og begrænsning af overregulering, hvis der skal skabes optimale vilkår for erhvervslivet. Det viser en ny pulsmåling fra PwC.

”Vores nye pulsmåling viser, at et meget stort flertal i erhvervslivet mener, at politikerne ikke lytter til deres behov. Det afspejler sig også i valgkampen, som bærer præg af, at der bliver talt forbavsende lidt om erhvervslivet,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC. Han fortsætter:

”Der er dog brug for at få erhvervslivets agendaer klarere ind i debatten, hvis ikke opsvinget skal miste fart, allerede inden det får ordentligt fat.”

PwC’s måling viser, at de største trusler for det spirende opsving ifølge erhvervslivet er høje skatter og afgifter samt en velfærdstat, hvor fokus på at fordele midler er større end på at skabe dem.

”Målingen understreger, at det politiske fokus ikke udelukkende må handle om, hvordan vi fordeler pengene, men at det også skal give svar på, hvordan vi skaber danske arbejdspladser og økonomisk vækst, så vi forstærker det fundament, som vores velstand bygger på,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

Erhvervslivets svar til politikerne
Ifølge pulsmålingen kommer skat, herunder topskat og selskabskat, ind på en klar førsteplads over emner, som politikerne ifølge erhvervslivet i højere grad bør prioritere. På en anden- og tredjeplads over erhvervslivets ønsker til politikerne findes bedre rammer for et attraktivt industrimiljø og adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Mogens Nørgaard Mogensen henviser til, at politikerne ifølge erhvervslivet særligt bør arbejde for at reducere produktionsomkostninger. Hvad angår problemerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, skal det først og fremmest løses med et større fokus på uddannelse.

Regulering står i vejen for vækst
Endelig vurderer erhvervslivet i målingen, at politikerne bør fokusere på at reducere størrelsen på den offentlige sektor samt forebygge og reducere overregulering. Disse emner kommer ind på henholdsvis en fjerde- og femteplads.

”Næsten halvdelen peger på, at der er brug for at reducere de administrative byrder, mens hver tredje mener, at man særligt bør reducere reguleringen, herunder fra EU,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen og slutter:

”Det er derfor afgørende, at vi i Danmark har fokus på, hvorvidt regulering altid er en god ide for dansk konkurrenceevne, og ikke mindst om vi unødigt overimplementerer lovgivning fra EU.”

Om Pulsmålingen
330 erhvervsledere har givet deres svar via et online-survey i perioden fra den 12/5 til 5/6 2015. PwC's erhvervspanel Puls er et uafhængigt panel, som består af 4.400 erhvervspersoner. 4-6 gange om året svarer de på spørgsmål om aktuelle samfundsemner som fx ny l

Flere Nyheder