Erhvervskunderne låner mere i Sparekassen Thy

Der er tegn på optimsime i Nordvestjylland, når man nærstuderer halvårsregnskabet for Sparekassen Thy. Det er nemlig vækst i udlånet især til erhvervs
20 Aug 2015

Der er tegn på optimsime i Nordvestjylland, når man nærstuderer halvårsregnskabet for Sparekassen Thy. Det er nemlig vækst i udlånet især til erhvervslivet, mange nye kunder og fald i nedskrivninger på kunder, der er medvirkende til at fastholde en god og stærk indtjening i Sparekassen Thy, som har en del fiskerier blandt deres erhvervskunder . Det er meldingen fra sparekassens bestyrelse, der netop har godkendt halvårsregnskabet med et overskud på 60,4 mio. kr. før skat.

- Aktiviteten indenfor udlånsområdet har været stigende i årets første 6 måneder. Det skyldes, at efterspørgslen efter udlån fra primært vores erhvervskunder er stigende, ligesom mange nye kunder bidrager til, at sparekassen nu kan registrere en udlånsstigning. Udlånet har gennem de seneste år været faldende, og derfor er det da også glædeligt, at vi kan notere en fremgang i udlånet på 133 millioner kroner, svarende til 4,1 %, fortæller direktør Ole Beith.

Færre nedskrivninger
Et andet godt tegn i regnskabet er sparekassens konto for nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, der er faldet fra 29,3 mio. kr. til 3,5 mio. kr.
-Det er et udtryk for, at vores kunder generelt har fået det bedre økonomisk, selvom vi fortsat mærker de store udfordringer, der findes i landbrugssektoren. Det hænger måske godt nok sammen med, at samfundsudviklingen er i fremgang, vores udlån stiger, og altså også et fald i nedskrivningerne, fortæller direktør Ole Beith.

 

Flere Nyheder