Et år med godt fiskeri samt 100 års jubilæum

[caption id="attachment_16942" align="alignright" width="267"] Formanden for Sillerslev Fiskeriforening, Svend Bonde ved foreningens 100 års jubilæum
af Claus Kirkegaard
30 jan 2018

[]

Fredag i uge 2 blev der afholdt generalforsamling i Sillerslev Fiskeriforening, og formandens beretning stod i det positives tegn efter et år, som både bød på godt muslinge- og østersfiskeri i Limfjorden samt et 100 års jubilæum til at slutte året af med i december.

- Vi har haft et godt år 2017, hvor vi på grund af vores hjertemuslinger kan drive blåmuslingefiskeriet. Baggrunden for overlevelsen af blåmuslingefiskeriet er, at vi igennem mere end 16 år har opbygget og udviklet hjertemuslingefiskeriet, sagde formand Svend Bonde blandt andet i sin beretning og nævnte, at der har været en god udvikling i foreningens fartøjer.

- Hjerte- og blåmuslingefiskeriet har medført en udvikling af fiskefartøjerne så en stor del af dem nu er forlænget til 16 meter og kan have en større fangst med i land. Derfor hænger hjertemuslingefiskeriet direkte sammen med muslingelicensandelene. Med en muslingefangst i alt på kun 473 ton pr. muslingeandel er det derfor altafgørende med hjertemuslingerne, lød det fra Svend Bonde.

Miljørigtigt og effektivt

I sin beretning kunne Svend Bonde også fortælle, at investeringerne i muslingefartøjerne har indflydelse på både det miljømæssige aspekt samt effektiviteten i fiskeriet.

- Større fartøjer gør, at vores fiskeri bliver mere miljørigtigt og effektivt. Der er færre fiskerfartøjer med mindre brændstofforbrug pr. tons fangede muslinger, lød det fra Svend Bonde, som også forklarede, at der er store besparelser for muslingeindustrien - lige fra miljø, håndtering og produktionsomkostninger.

- Dette giver tilsammen et bæredygtigt fiskeri, der er mere skånsomt og erhvervsøkonomisk, og som passer ind i muslingepolitikken, sagde Svend Bonde.

Proteinfabrik

I en del år efterhånden har der været planer om at opføre en fabrik til at aftage søstjernerne, når den endelige tilladelse blev givet fra Bruxelles. Tilladelsen har ladet vente længe på sig, men i 2017 blev der endelig givet grønt lys for et fiskeri i Limfjorden efter søstjerner.

- Der blev fisket 1700 tons søstjerner år 2017 og mange års erfaringer rigere gør nu, at der heldigvis bygges en proteinfabrik. Vestjyllands Andel står som bygherre og investerer med os som råvareleverandører og samarbejdspartnere, kunne Svend Bonde altså berette på årets generalforsamling.

Samme bestyrelse

På generalforsamlingen fredag i forrige uge var der to bestyrelsesmedlemmer på valg. Det var Tommy Gertsen og Frederik Vendelbo, som begge blev genvalgt for en ny periode.

Sillerslev Fiskeriforenings bestyrelse er konstitueret med Svend Bonde som formand, Karl Bekhøj som næstformand og Tommy Gertsen, Frederik Vendelbo og Henrik Støvlbæk Krog som menige bestyrelsesmedlemmer. Suppleant er Orla Mygdam, mens Anny Nielsen er kasserer.

100 års jubilæum

På generalforsamlingen kom formand Svend Bonde naturligt nok også ind på foreningens store dag - nemlig 100 års jubilæum, som blev afholdt lørdag den 9. december 2017 på havnen i Sillerslev. Det hele begyndte kl. 11.00 med otte kanonsalutter fra Nørrejyske Artilleriregiments Saluteringslaug. Efterfølgende fik de fremmødte serveret muslinger i forskellige anretninger samt øl, vin og vand - foruden jubilæumsbogen "Fjorden, fiskerne, fællesskabet".  Og det er en dag, som Svend Bonde husker tilbage på med stor glæde.

- Vi er stolte over det store fremmøde til vores jubilæum. Og specielt formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersens fremmøde det meste af dagen, hvor vi fik en god snak, fortalte Svend Bonde på foreningens generalforsamling.

Her kunne han også fortælle om sultne og tørstige gæster til jubilæet.

- Det var Cafe os 2, der stod for tilberedningen af de dampede muslinger samt øl, vin, vand, kaffe og kage og borddækning. Og det gik rigtig godt - der blev indtaget 257 fadøl, 46 flasker vin, 81 sodavand og 95 kopper kaffe på den store dag, lød det fra Svend Bonde.

Flere Nyheder