Et bæredygtigt kvoteforslag - men pas på rødspætte, jomfruhummer og torsk

Arbejdet med næste års kvoter er i fuld gang. EU-Kommissionen har netop fremlagt deres forslag for en lang række arter i Nordsøen, Skagerrak, Atlanter
af Line Dalgaard Jensen
08 nov 2018

Arbejdet med næste års kvoter er i fuld gang. EU-Kommissionen har netop fremlagt deres forslag for en lang række arter i Nordsøen, Skagerrak, Atlanterhavet mm. - og overordnet ser det stabilt og fornuftigt ud. 62 bestande vil forblive uændret eller forhøjet, mens kvoten for 22 bestande ønskes reduceres.

- Kommissionens forslag bekræfter, at det fortsat går godt med at sikre et bæredygtigt fiskeri for mange af dansk fiskeris vigtige bestande, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, som dog på enkelte punkter i kritisk over for både kvotestigninger og -reduktion.

Udvis ansvar for jomfruhummer
Især stigning på 65 procent for jomfruhummer og 98 procent for rødspætter i Kattegat, vækker bekymring.

- Det er grundlæggende positivt, at vi har udsigt til voksende kvoter for vigtige bestande – i overensstemmelse med bestandsudviklingen. Men for eksempelvis jomfruhummer og rødspætter vil jeg godt mane til forsigtighed i kvotefastsættelsen. Vi har mere brug for stabilitet i fiskeriet og ikke kraftigt svingende kvoter, siger Svend-Erik Andersen.

Torsken venter
Derfor stiller Danmarks Fiskeriforening også spørgsmålstegn ved den drastiske reduktion, som Kommissionen foreslår for torsk i Kattegat. Et stort udsving, som fiskerne ikke kan bakke op om.

- For torsk i Kattegat finder vi, at Kommissionens forslag er forfejlet, ikke mindst i lyset af, at der i 2019 også indføres landingspligt for torsk i Kattegat. Kvoten har længe ikke afspejlet fangstmuligheder i Kattegat, siger Svend-Erik Andersen.

For torsk samt en række andre bestande i Nordsøen og Skagerrak, der er vigtige for dansk fiskeri, er det stadig uvist, hvilken retning kvoten ryger i. Det afhænger af EU-Norge forhandlinger, som finder sted i Bergen den sidste uge i november.

Flere Nyheder