Et billede siger mere end tusind ord

Af Michael Andersen, Chefbiolog, Danmarks Fiskeriforening De fleste fiskere er formodentlig store fans af alle de dygtige danske skuespillere som
af Line Dalgaard Jensen
05 okt 2018

Af Michael Andersen, Chefbiolog, Danmarks Fiskeriforening

De fleste fiskere er formodentlig store fans af alle de dygtige danske skuespillere som ”Our Fish” på en eller anden måde har overtalt til at lobby’e mod torskefiskeriet ved at optræde dekorativt med en torsk. På et par af billederne ville man endda gerne selv ha’ optrådt som torsk. Det er da dejligt, at nogen af Danmarks dygtigste skuespillere interesserer sig for fødevareproduktionen, men man skal måske påtale, at selv om man har et stort talent for skuespil, så har man ikke nødvendigvis også en stor indsigt i fiskeri og fiskebiologi.

Jeg tænker egentlig også, at flertallet af danskerne vil betakke sig for, at høre mig synge ”danse i måneskin” eller se en af gutterne fra kutterne spille en snu kriminalinspektør i en TV-serie. Sådan har vi alle forskellige kompetencer…

Faktuelt, vurderer det internationale havforskningsråd (ICES), at de to torskebestande i Østersøen (øj – er der to bestande i Østersøen? hører jeg skuespillerne sige…) udvikler sig meget forskelligt.

I den vestlige Østersø er bestanden vokset til nu at være større end den nogensinde før har været. Biologerne siger, at hvis man fisker efter de principper, som de grønne organisationer har lobby’et for i mange år (og som er politisk fastlagt i en plan som er vedtaget af både det Europæiske Parlament og Ministerråd), så kan kvoten for torsk i den vestlige Østersø øges fra de nuværende 5.597 tons op til 21.787 tons. Det er en videnskabeligt beregnet stigning på 289%. På trods af denne positive vurdering, har fiskerne foreslået, at man udviser forsigtighed og holder sig til en stigning på omkring 100% i 2019. Ifølge biologerne i ICES vil dette medføre, at bestanden udvikler sig som vist herunder. Den vil så i 2020 være dobbelt så stor som forsigtighedsgrænsen (indsat med grøn stiplet linie). Allerede ved indgangen til 2019 er den større end den har været målt før og for første gang nogensinde større end forsigtighedsgrænsen.

Dette billede dokumenterer mere end tusind ord, at torsken i den vestlige Østersø ikke på nogen måde er truet. Den har aldrig nogensinde haft det så godt som den har nu.

I den østlige Østersø er situationen lidt anderledes. Her er bestanden faktisk mindre end vi gerne ville have det, men det er meget få mennesker med indblik i fisk og fiskeri der mener, at dette skyldes fiskeriet. Den dårlige tilstand skyldes mange andre ting, men et reduceret fiskeri vil næppe formindske iltsvindets negative indflydelse på gydningen og de små torsks føde eller fjerne sælernes påvirkning. På trods af dette har fiskeriet accepteret at kvoten sættes ned – kvoten bør jo afspejle udviklingen i bestanden uanset om det er fiskeriet eller andet der er årsagen. Men, men et mindre fiskeri vil som nævnt ikke fjerne de ting, der er årsag til den dårlige tilstand.

Det er imidlertid korrekt, at der sker udsmid af små torsk i den østlige Østersø og at dette sker imod EU-reglerne om landingspligt. Denne aktivitet skal ikke forsvares, men udsmid har ingen indflydelse på bestandens udvikling eller biologernes vurdering (en død fisk er død uanset om den smides i vand eller på land), så længe biologerne kan beregne udsmidets størrelse. Det kan de – det gør de – og det er indregnet i kvoteanbefalingerne. Resten er et spørgsmål om kontrol.

Det er forstemmende, at en organisation som Our Fish, der aldrig har forsøgt at indgå i en dialog med fiskeriet og som åbenlyst ikke har evnet at læse eller forstå kompleksiteten i hverken fiskeri-biologi eller -forvaltning, har valgt at arbejde ud fra devisen ”et billede siger mere end tusind ord”. For selv om et billede siger mere end ord, så behøver det som billedet siger ikke at være korrekt. Og det er direkte fortvivlende, at en flok skuespillere lader sig udnytte til at udbrede fake news.

Fiskeri og fiskeriforvaltning er en kompleks størrelse, som skal finde en acceptabel balance mellem mange forskellige hensyn. Men det er altså ikke sværere end at jeg, med 730 ord håber at have bidraget med et lidt mere nuanceret billede, end det forsimplede og fejlagtige der tegnes af de i øvrigt smukke billeder af dygtige skuespillere. Det er godt, at de ikke bliver ved deres læst, men de burde have undersøgt baggrunden lidt bedre.

Et billede siger mere end tusind ord, men siger det noget om torsken – eller siger det noget om, at selv feterede skuespillere kan opføre sig som torsk når de ikke er i kendt farvand.

[]

Flere Nyheder