Etape 3 i Skagen Havn ligger nu på Byrådets bord

[caption id="attachment_15954" align="alignright" width="301"] Grafik over etape 3 af udvidelsen i Skagen Havn. Grafik: Skagen Havn[/caption] Efter
af Claus Kirkegaard
28 aug 2018

[]

Efter en otte-ugers offentlig høringsperiode, som løb fra starten af april til slutningen af maj i år, er det nu op til Byrådet i Frederikshavn Kommune, om den nye lokalplan kan godkendes, så etape 3 i udvidelsen af Skagen Havn kan komme i gang. Det skal ske på næste byrådsmøde, som bliver afholdt den 29. august, skriver Skagensavis.dk.

Udover godkendelse af en ny lokalplan kræver den nye havneudvidelse, at der meddeles VVM-tilladelse af Frederikshavn Kommune samt anlægstilladelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse. I denne står det blandt andet nævnt, hvilke vilkår, kommunen forventer at stille i VVM-tilladelsen til projektet.

Havledningen fra Skagen Renseanlæg og en udløbsledning fra fiskeolie- og fiskemelsfabrikken FF Skagen krydser det område, hvor der skabes mulighed for etablering af den nye havneudvidelse. Derfor vil der i VVM-tilladelsen blive stillet vilkår om, at udvidelsen ikke må hindre den fremtidige opretholdelse af disse udløb, og at der derfor skal træffes aftale med Frederikshavn Spildevand A/S og de berørte industrier inden valg af løsning.

Plan- og Miljøudvalget har på et møde tidligere på måneden tiltrådt en indstilling fra kommunaldirektøren om, at sagen kommer for Byrådet, lige som Økonomiudvalget har anbefalet sagen for Byrådet.

Flere Nyheder