EU godkender dansk støtteprogram

  EU-Kommissionen har nu sagt god for den støtteordning, som Den Europæiske Hav- og Fiskerifond giver mulighed for. Støtteordningen, der løber
25 aug 2015

 

EU-Kommissionen har nu sagt god for den støtteordning, som Den Europæiske Hav- og Fiskerifond giver mulighed for. Støtteordningen, der løber i perioden fra 2014 til 2020, giver en investeringspakke på 268 mio. euro, svarende til lidt over to mia. danske kroner. Af dem er de 208 mio. euro fra EU.

EU-Kommissær Karmenu Vella er tilfreds med, at det danske operationelle program nu er godkendt.

- Denne investeringspakke vil hjælpe fiskeri- og akvakultursektoren i Danmark, styrke konkurrenceevnen og effektiviteten og sikre den nødvendige miljøbeskyttelse, lyder det fra Karmenu Vella.

I programmet, der dækker både havfiskeri og akvakultur er der lagt op til, at programmet skal finansiere et bæredygtigt fiskeri, for eksempel reduktion af uønskede fangster, og projekter til forbedring af konkurrenceevnen, herunder innovation, forarbejdning og afsætning.

En del af midlerne går dog ikke direkte til havfiskeri og akvakultur. En del af budgetmidlerne vil blive brugt til at støtte gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik bed indsamling af data, der kan anvendes til kontrol af fiskeriet.

Midlerne er fordelt på en række søjler, hvortil der ydes forskellige bidrag:

  • Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri: 98,9 mio. euro
  • Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakultur: 34,3 mio. euro
  • Fremme af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik: 85,6 mio. euro Øge beskæftigelse og territorial samhørighed: 8,8 mio. euro
  • Fremme af afsætning og forarbejdning: 26,0 mio. euro
  • Gennemførelse af den integrerede havpolitik: 3,3 mio. euro

Teknisk bistand: 10,7 m

Flere Nyheder