EU-Kommisionen præsenterer kvote-forslag for Atlanterhavet og Nordsøen

Europa-Kommissionen fremlagde onsdag sit forslag til fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 89 bestande: For 62 bestande forhøjes fangstkvo
af Line Dalgaard Jensen
08 nov 2018

Europa-Kommissionen fremlagde onsdag sit forslag til fiskerimuligheder i Atlanterhavet og Nordsøen for 89 bestande: For 62 bestande forhøjes fangstkvoten eller forbliver uændret, for 22 bestande nedsættes kvoten, og i 5 tilfælde foreslår Kommissionen nye bifangstkvoter på et lavt niveau for at mindske fiskeritrykket.

Kvoterne fastsættes for de største kommercielle fiskebestande for at opretholde sunde bestande samtidig med, at fiskerisektoren kan få lov til at fange den størst mulige mængde fisk.

- Næste år bliver en milepæl for det europæiske fiskeri. Vores fælles opgave er at sikre en god overgang til den fuldstændige gennemførelse af landingsforpligtelsen pr. 1. januar 2019 og samtidig fortsætte vores fremskridt hen imod et bæredygtigt fiskeri senest i 2020. Med dette forslag foreslår Kommissionen konkrete løsninger for at fremme begge mål, siger Karmenu Vella, Kommissæren for miljø, maritime anliggender og fiskeri.

Kommissionen baserer sine forslag på videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Forslaget omfatter bestande, der forvaltes af EU alene, og bestande, der forvaltes sammen med lande uden for EU. Forslaget vil blive forelagt for medlemsstaterne til drøftelse og vedtagelse på Rådets fiskerimøde den 17.-18. december i Bruxelles med henblik på anvendelse fra den 1. januar 2019.

Selve forslaget

  • Foreslåede forhøjelser: For 27 bestande foreslås kvoten forhøjet, f.eks. jomfruhummer og rødspætte i Skagerrak/Kattegat, nordlig kulmule, vestlig og sydlig hestemakrel, torsk, tunge og rødspætte i Det Irske Hav, og tunge og glasvarre i Biscayabugten.
  • Foreslåede nedsættelser: For 22 bestande foreslås kvoten nedsat.  For torsk i farvandene vest for Skotland og torsk i Det Keltiske Hav og i Biscayabugten/havområdet ud for den iberiske halvø, hvilling i farvandene vest for Skotland og i Det Irske Hav og rødspætte i Det Keltiske Hav syd og sydvest for Irland, har videnskabsfolk rådgivet om en nulkvote og Kommissionen foreslår derfor, at det ikke længere er tilladt at fiske efter disse bestande.
  • Forslag om nye niveauer for bifangster: For 5 bestande, der fanges utilsigtet, foreslås en bifangstkvote på et lavt niveau for at mindske fiskeripresset, og som er underlagt en række betingelser, herunder fuld fangstdokumentation (se tabel 4). Disse bestande fanges i blandet fiskeri efter hvidfisk

Se de konkrete tal i EU-Kommisionens pressemeddelelse: 

 

 

Flere Nyheder