EU oplæg truer de små havne og det kystnære fiskeri

[caption id="attachment_14056" align="aligncenter" width="620"] Et fatsholdelse af TAC i den vestlige Østersø kombineret med otte-uges lukkeperiode ra
08 sep 2017

[]

Hvis EU-Kommissionens oplæg til TAC for den vestlige Østersø i 2018 kommer til at blive vedtaget af ministrene i oktober, så er udsigterne for det kystnære fiskeri i de indre farvande for alvor dyster. Faktisk er det så skræmmende, at Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening og formand for Klintholm Havns Fiskeriforening, ikke tror, at mange vil kunne overleve i 2018.

- Vi er kommet igen smertensåret i år på lykke og fromme, men året er ikke ovre endnu. Men med det her oplæg, så bliver det rigtig svært at bevare troen på fremtiden. Jeg kan slet ikke overskue, hvordan man skal få de små samfund til at hænge sammen. Og de hjemhørende fiskere, som har hele deres årsindkomst i den vestlige Østersø, kan jeg slet ikke se, hvordan de skal komme igennem 2018, hvis der ikke sker en drastisk ændring og holdning til EU-Kommissionens oplæg, siger Kim Kær Hansen, der også nævner, at den foreslåede lukning på 8 uger skal fjernes.

- Det er virkelig noget man kan mærke i fiskeriet, pointerer han.

Sår tvivl om ICES

Han undrer sig gevaldigt over, at EU-Kommissionen har set bort fra ICES rådgivning om en lille stigning til 6.066 tons til 2018. Faktisk er der kun ét sted, hvor ICES rådgivning følges, og derfor mener Kim Kær Hansen, at EU-Kommissionen må kigge på, om de råd, som ICES bidrager med, virkelig er nødvendige.

- Vi lægger os som organisation langt hen ad vejen op ad ICES rådgivning. Hvorfor gør EU-Kommmissionen ikke også det? Der er åbenbart nogle bedre videnskabsfolk ansat i EU end hos ICES, konstaterer Kim Kær Hansen.

[box type="shadow" ]Rådsmøde i oktober Forslaget fra EU-Kommissionen skal i den kommende måneds tid drøftes mellem EU-landenes ministre inden de den 9. og 10. oktober sætter sig sammen til Ministerrådsmødet i Luxemborg for at fastsætte den endelige resultat. Forud er blandt foregået drøftelser i det fælles samarbejde på tværs af Østersøen, BaltFish, ligesom der også vil være møder med ministre og EU-Kommissionen på den ene side af bordet og Danmarks Fiskeriforening på den anden side af bordet. [/box]

Socioøkonomisk hensyn

Han er dybt frustreret over, at EU-Kommissionen åbenbart ikke har lyttet til de mange argumenter og input de har fået de sidste par år både fra borgmestre i de områder, der er berørt, men også fra Danmarks Fiskeriforening, Østersø AC´en og andre organisationer.

- Man har tilsidesat alle socioøkonomiske bekymringer, som der er blevet tilkendegivet, siger Kim Kær Hansen og peger på, at der var en delegation af borgmestre i Bruxelles og der var besøg i Kerteminde af DG Mares direktør. Alt det har åbenbart prellet af på EU-Kommisionen.

Hvis ikke der ændres i oplægget, så der trods alt sker en lille stigning, så frygter Kim Kær Hansen for de tilbageværende fiskeres eksistens.

- Hvis ikke der kommer en stignig, så skal vi finde ud af, hvad man så vil fra dansk side. For lukker fiskeriet, så er det endegyldigt slut, siger han.

Derfor håber han også, at Karen Ellemann vil fortsætte det arbejde, som den tidligere minister igangsatte overfor BaltFish.

- Jeg håber, at hun bringer vores bekymringer videre, hvis man følger EU-Kommissionens oplæg, siger Kim Kær Hansen, der er klar til at bruge en del energi i den kommende tid for at få ændret oplægget, så der i 2018 kan fiskes på en lidt større kvote i den vestlige Østersø.

 

Flere Nyheder