EU’s fiskekvoter for 2019 er kommet på plads

EU’s fiskeriministre har på Ministerrådsmødet i Bruxelles landet fiskerikvoterne for 2019. - Det er positivt, at vi nu har klarhed over fiskerimuli
19 dec 2018

EU’s fiskeriministre har på Ministerrådsmødet i Bruxelles landet fiskerikvoterne for 2019.

- Det er positivt, at vi nu har klarhed over fiskerimulighederne for dansk fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i hele 2019. Det er samtidig en aftale, som for visse arter rummer vækstmuligheder i det kommende år, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, .

Torskekvoter og yo-yo politik udfordrer fiskerierhvervet

Det er særligt i jomfruhummer og i fladfisk-fiskeriet efter bl.a. rødspætter og tunge, at der er vækstmuligheder. Derimod vil store reduktioner i ikke mindst torske-kvoterne give store udfordringer for dansk fiskeri i 2019.

- Vi får en reduktion af torskekvoten i Nordsøen med over 30 procent og reduktionen i Skagerrak er næsten en halvering. Det kommer ikke bare i sig selv til at gøre ondt i fiskeriets økonomi – det giver også den udfordring, at det begrænser mulighederne for at udnytte mange andre arter, påpeger Svend-Erik Andersen.

Kvoteudnyttelsen skal ses i lyset af, at EU i 2019 indfører landingspligt for alle bestande under kvoter. Landingspligten indebærer, at fiskerne skal bringe al fangst af en bestand i land, uanset størrelse og kvalitet.

Forventningen i fiskeriet er, at bruttoomsætningen i dansk fiskeri vil falde i 2019 sammenlignet med 2018, hvor omsætningen inden de sidste par ugers fiskeri i 2018 har rundet de 3,46 mia. kr. Hvor stort faldet bliver afhænger af, hvorvidt prisudviklingen udvikler sig i 2019, og dermed måske modsvarer det ventede fald i landingerne.

Yoyo-kvoter

EU’s fiskeripolitik har i de senere år resulteret i meget store udsving i kvoterne fra år til år.

- Det er uholdbart med denne yo-yo politik, hvor vi fx oplever en stigning i en kvote med 35 pct. det ene år for at opleve en tilsvarende reduktion i det efterfølgende år. Det er vigtigt, at kvoter fastsættes på grundlag af en solid biologisk rådgivning. Men kvotefastsættelsen mangler åbenlyst stabilitetsmekanismer og derfor har vi i fiskeriet i de senere år uheldigvis skulle forholde os til endog meget store udsving i kvoterne fra år til år , siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening har i det lys i år blandet andet for jomfruhummer og rødspætte anbefalet en lavere kvotestigning end den, som den biologiske rådgivning har givet mulighed for – en anbefaling som Kommissionen og fiskeriministrene har fulgt op på.

Brexit

Den engelske regering har klart meldt ud, at uanset hvordan Brexit bliver, så vil man i 2019 respektere de aftalte fiskerimuligheder.

- Storbritannien har på den baggrund deltaget konstruktivt i forhandlingerne og vi forventer derfor, at vi ved, hvad vi har at gøre med for hele 2019, understreger Svend-Erik Andersen.

Oversigt over kvoter 2019

Flere Nyheder