EU-støtte vil kun være et plaster på såret

  EU-parlamentariker Ole Christensen kalder det ”forrykt”, når den biologiske anbefaling lyder på en reduktion af torskekvoten i den vestlige
16 sep 2016

 

EU-parlamentariker Ole Christensen kalder det ”forrykt”, når den biologiske anbefaling lyder på en reduktion af torskekvoten i den vestlige Østersø på ikke mindre end 88 procent sammenlignet med den nuværende kvote.

- Det er helt forrykt, både fordi torsken faktisk er i bedring, men også fordi en sådan dramatisk kvotereduktion vil trække tråde dybt ind i lokalsamfundene, der er helt afhængige af fiskeriet, lyder det fra den danske politiker i Europa-Parlamentet.

Han roser den ”brave kamp”, der allerede har været kæmpet af både fiskere og lokale politikere rundt om Østersøen, og han lover, at han selv vil fortsætte kampen for at få en langt mere retfærdig løsning for fiskerne.

I den sammenhæng har han heller ikke meget tilovers for, at EU-Kommissionen nu er begyndt at pege på, at der kan blive tale om at hjælpe fiskerne og fiskeindustrien med støttemidler via EHFF.

- Men en sådan støtte er kun et meget lille plaster på såret for de syddanske lokalsamfund, der bliver påvirket. For det første skal støtten have et meget stort omfang, hvis de berørte fiskere skal kompenseres tilstrækkeligt. Og for det andet påvirker en reduktion i fiskeriet jo ikke kun fiskerne, men andre erhvervsdrivende vil også lide nød, siger han og tilføjer:

- For at toppe det af vil de logistiske faciliteter - fx et stort og flot isværk, som EU har finansieret 50 % af - stå ubrugt hen.

Flere Nyheder