EU/Norge-aftale er ikke god for pelagisk fiskeri

Selvom aftalen mellem EU og Norge i store træk handler om det demersale fiskeri, så er der også elementer af stor interesse for Danmarks Pelagiske PO.
04 dec 2015

Selvom aftalen mellem EU og Norge i store træk handler om det demersale fiskeri, så er der også elementer af stor interesse for Danmarks Pelagiske PO.

- Jeg er tilfreds på vegne af de danske demersale fiskere, som skal ud og fiske i norsk farvand fra årets begyndelse. Situationen fra 2015 måtte ikke gentages. Men for den pelagiske sektor, er der tale om en meget svag samlet pakke, siger Esben Svedrup-Jensen, direktør i DPPO.

Således har Norge i forbindelse med aftalen forlods forhandlet sig frem til en adgang i EU-farvand for blåhvilling, hvor der overføres 50.000 tons til Norge uden en aftale om TAC og kvotefordeling er på plads mellem kyststaterne.

Aftalen mellem EU og Norge mangler også et væsentligt element for de pelagiske fiskere i Danmark. De har nemlig ikke med aftalen adgang til norsk farvand til fiskeri af atlantoskandisk sild.

- Danske fiskere afgav i sin tid betydelige kvoteandele i sikker forventning om, at EU kunne garantere adgang til sildefiskeri i Norsk zone fra årets begyndelse. Den garanti har vist sig, at være intet værd i hænderne på EU-Kommissionens forhandlere, siger Esben Sverdrup-Jensen.

Danmarks Pelagiske PO forventer nu, at Danmark EU vil arbejde for det tidligere udgangspunkt for atlantoskandisk sild med en kvoteandel på 8,62 procent af den samlede TAC, hvilket er i overensstemmelse med forudsætningerne i den eksisterende langsigtede forvaltningsaftale for arten.

- Alt andet vil være direkte tyveri, konstaterer Esben Sverdrup-Jensen.

Han peger på, at det er ekstremt utilfredsstillende, at EU igen ikke har magtet at give de pelagiske fiskere i EU noget igen for kyststatsaftalerne for blåhvilling og atlantoskandisk sild.

- Man svigter fuldstændig den pelagiske sektor i denne aftale og spiller sit bedste forhandlingskort af hånden – nemlig blåhvillingen. Det er mangel på ansvarsfølelse, rettidig omhu og forhandlingsevne, der igen i år tilsyneladende har skabt en situation, hvor man tillader Norske og Færøske fiskere at fiske i EU farvand på selvbestaltede kvoter fastsat ud fra fri fantasi, konstaterer Esben Sverdrup-Jensen, direktør for Danmarks Pelagiske PO.

 

 

Flere Nyheder