Europa-Parlamentariker bekymret for adgang til britisk farvand

[caption id="attachment_1665" align="alignright" width="202"] Ole Christensen er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. Arkivfoto: Fisker
af Claus Kirkegaard
13 jul 2018

[]

Nyhedsbrev fra Ole Christensen (A), medlem af Europa-Parlamentet

Livstegn fra Storbritannien
I sidste uge kom der endelig en officiel udmelding fra Storbritannien om, hvad de har tænkt sig med fiskeriet efter Brexit. Først og fremmest slår de fast, at det helt og holdent er op til briterne selv at bestemme, hvem der får adgang til deres farvand, når de er fortid i EU.

Briterne nævner også, at det er i deres interesse at få en aftale på plads med de resterende EU-lande om adgangen til britisk farvand. Men, jeg synes, det lyder som om, at Storbritannien lægger an til en hård kurs på fiskeriområdet, og det kan gøre mig lidt nervøs for, at vi ikke får en aftale på plads.

Hvor briterne har adgangen til deres farvand at handle med, så har EU adgangen til det indre marked, hvor Storbritannien sælger de fleste af deres fiskeprodukter. Holdningen fra EU er, at hvis briterne vil blive ved at sælge fisk på EU’s marked, så skal EU-fartøjer kunne fiske i britisk farvand.

Men nu vil Storbritannien sikre sig adgang til markedet gennem et fremtidigt økonomisk partnerskab med EU og på den måde undgå det ubehagelige slagsmål om adgang til deres farvand. Det skal de selvfølgelig prøve på i en forhandlingssituation, men jeg tror nu ikke, at strategien lykkedes for dem.

Det er stadig en noget luftig udmelding fra London, og der er stadig mange ubesvarede spørgsmål. Jeg holder jer selvfølgelig orienterede om udviklingen.

Vag gennemgang fra Østrig

Hvert halve år skifter formandsskabet for Rådet, og 1. juli overtog Østrig formandsskabet fra Bulgarien. Ved hvert skift plejer fiskeriministeren fra det nye formandsskabsland at være på besøg i fiskeriudvalget og tegne og fortælle om prioriteterne for det kommende halve år.

Men sådan var det ikke denne gang. Østrig havde i stedet sendt én af deres vice-ambassadører, fordi deres minister netop var blevet mor. Det kræver kun et hurtig blik på et kort over Europa for at konkludere, at Østrig ikke er en fiskerination. Men ambassadøren lagde ud med at slå fast, at alpelandet netop derfor er én af de største importører af fiskeprodukter, og fiskeripolitikken vil ikke blive underprioriteret.

Ambassadøren gennemgik, hvad Østrig særligt vil lægge vægt på, og så remsede han ellers alle de fiskeripolitiske forslag op, som lægger på bordet. Det hele var vigtigt sagde han, og det var svært at gennemskue, hvor østrigerne virkelig vil lægge deres kræfter.

Han nævnte derfor også revisionen af kontrolforordningen, som Rådet og Parlamentet for alvor starter arbejdet med efter sommerferien. Han lød ikke særligt optimistisk i forhold til, at Rådet når at finde en fælles position, mens Østrig har formandsskabet.

De tre EU-institutioner har efterhånden forhandlet i en del måneder om de tekniske foranstaltninger, og det lød som om, at de er ved at være tæt på et kompromis. Det bliver et hektisk halvt år, og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet efter sommeren.

Europa-Parlamentsmedlem Ole Christensen skriver løbende nyhedsbreve omkring hans aktivitet i parlamentet. Det er alene hans synspunkter, der kommer til udtryk i indlægget. 

 

Flere Nyheder