Europæiske fiskere går forrest i kampen mod marint affald

[caption id="attachment_12646" align="alignright" width="300"] Marint affald er en af de største trusler mod verdenshavene og marine økosystemer. Arki
af Claus Kirkegaard
21 mar 2018

[caption id="attachment_12646" align="alignright" width="300"] Marint affald er en af de største trusler mod verdenshavene og marine økosystemer. Arkivfoto: Fiskeri Tidende[/caption]

Marint affald og plastaffald er blevet identificeret som en af ​​de største trusler mod verdenshavene og de marine økosystemer. Forskere vurderer, at mængden af plast i havene forøges med op til 12 millioner tons hvert år, skriver Europeche i en pressemeddelelse onsdag den 21. marts 2018.

Fiskerne er dybt bekymrede, da fiskebestandene er stærkt afhængige af et sundt havmiljø. Medlemmerne af Europeche bliver derfor mere og mere involveret i miljøordninger for at hjælpe med at bekæmpe det voksende problem med marint affald og opfordrer fiskere i hele Europa til at gøre en aktiv indsats for at holde havene rene for plast og marint affald.

Asien og Afrika
Der er mange faktorer, der har bidraget til en stigning i marint affald over de sidste 20 år, herunder en betydelig stigning i plastproduktionen, dårlig affaldshåndtering samt befolkningens holdning til affald. De helt store syndere er dog ikke fra EU, men fra andre dele af verden, da en ny videnskabelig rapport afslører, at 88-95% af den globale belastning af affald i havet kommer fra ti floder - otte i Asien og to i Afrika, der fungerer som en stor transportvej for plastaffald.

Dette har store konsekvenser for den menneskelige sundhed, marine økosystemer og maritime økonomiske aktiviteter. Europa-Kommissionen anslår, at det økonomisk koster EU-fiskere mellem 60 mio. og 300 mio. EUR om året.

Gamle data
Med hensyn til fiskeriaffald hævder en ny rapport, at 640.000 tons fiskeredskaber hvert år tænkes at gå tabt eller smidt i havene og udgør mindre end 10% af alt marint affald. Nogle af disse forladte fiskeredskaber fortsætter med at fiske - også kendt som spøgelsesfiskeri.

Europeche mener ikke, man kan bruge rapporten til noget, da tallene stammer fra en gammel FAO-rapport fra 2009, baseret på utilstrækkelige data. Disse tal afspejler således ikke den nuværende situation i EU.

- I EU har vi et helt andet billede. Her har det været obligatorisk for fiskere siden 2009 at mærke deres redskaber, have tilstrækkeligt udstyr om bord til at hente tabte redskaber, og straks informere myndighederne i tilfælde af tab. Jeg kender eksempler på, at fiskerne søger efter deres fiskeredskaber i tre dage til søs, da et redskab kan koste op til € 50.000, siger Javier Garat, formand for Europeche, ifølge pressemeddelelsen.

Frivillige programmer
Bortset fra de stærke europæiske lovgivningsmæssige rammer deltager fiskerne frivilligt i flere programmer i hele EU.

- Fiskerne er involveret i initiativer til forebyggelse, genopretning og genanvendelse af fiskeredskaber. Et godt eksempel er deres partnerskab med KIMO (Kommunernes Internationale Miljø Organisation), hvor flere end 500 fiskerfartøjer mellem 2011 og 2016 landede 2500 tons affald fra havet, som ikke længere vil påvirke havmiljøet, lyder det i pressemeddelelsen fra Javier Garat.

En del af løsningen
Endelig planlægger EU som følge af det nye direktiv om havnemodtagelsesfaciliteter, der blev foreslået af Europa-Kommissionen i januar i år, at kræve, at alle fiskerfartøjer betaler et gebyr til havnen, uanset om de leverer affald eller ej.

- Fiskeri er en del af løsningen, da vores trawlere for det meste rydder op efter andre, og EU bør fortsætte med at stimulere fiskerne til at bringe opfisket affald i land. Indførelsen af ​​et diskriminerende gebyr for fiskere til affald, som de ikke genererer, er ikke måden at motivere fiskerne til at fortsætte med det gode arbejde med at bekæmpe dette globale problem, siger Javier Garat.

Flere Nyheder