Fabrikkerne holder kapaciteten i højeste gear

Tobis er historisk set den økonomisk mest betydende proteinfisk for de danske fiskere og for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. Fiskeriet
12 maj 2017

Tobis er historisk set den økonomisk mest betydende proteinfisk for de danske fiskere og for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. Fiskeriet efter tobis gik i gang den 1. april og fra førte dag har fiskerne meldt om godt et fiskeri. Efter fem ugers fiskeri er der ikke noget, der tyder på at gassen er ved at gå af tobisballonen, og fiskerne melder fortsat om et godt fiskeri. Det giver travlhed i stor målestok på fiskemelsfabrikkerne, som nu scorer gevinsten af at have forberedt sig godt på tobissæsonen og sikret en god vedligeholdelse af produktionsapparatet. Det betyder, at fiskemelsfabrikkerne i Hanstholm, Skagen og Thyborøn i disse uger er i stand til at køre meget tæt på den øverste kapacitetsgrænse. I år er landingerne på rekordhøje niveauer, og det kan derfor ikke undgås, at der opstår kø i havnene for at få losset. Det er naturligvis ikke noget fiskerne er glade for, men når fabrikkerne er i stand til at køre tæt på maksimum, så bliver ventetiden så lille som muligt.

- Vi kører mellem 3 og 4 tusinde tons i gennem i døgnet. Det er meget tæt på den øverste produktionskapacitet. Da fisken kommer fra vest fylder vi først op i Hanstholm og derefter tager Skagen over, fortæller Johannes Palsson, administrerende direktør for FF Skagen, der har fabrikker i Hanstholm og i Skagen. Fiskeriet er som nævnt fortsat så godt, at presset ikke er aftaget på fabrikkerne. Lige nu er der en kø for at få losset på omkring to døgn hos FF Skagen. Den høje kapacitetsudnyttelse har således gjort, at ventetiden kan holdes på et rimeligt niveau.

Bærer frugt
Op til dette års tobissæson har FF Skagen færdiggjort nogle store investeringer i produktionsapparatet i Skagen, og Johannes Palsson er tilfreds med, at investeringerne nu viser sig at bærer frugt.

- Det nye grej, vi har investeret i Skagen, virker. Hvis vi skulle have kørt videre med det gamle produktionsapparat, kunne vi ikke have ligget på den høje kapacitetsudnyttelse, vi gør lige nu. fastslår Johannes Palsson.

Bedre pris
Den administrerende direktør kan også glæde sig over, at udbyttet i de fisk, han får i kedlerne, er på vej op. Det har samtidig betydet, at fiskerne har fået et nyk op på basisprisen på deres tobis.

- Selvom man aldrig kan være 100 procent sikker, så ser vi heller ikke nogen tegn på, at priserne skulle være væsentlig på vej ned på fiskemel på verdensmarkedet, siger Johannes Palsson. Det selvom den helt store aktør på markedet Peru lige nu har et rigtig godt fiskeri med 40.000 tons i snit i døgnet. Til sammenligning blev der i hele uge 18 samlet landet 35.400 tons til de danske fabrikker. Som det kan ses på grafikken her på siden knækker kurven lidt i den femte uge af fiskeriet. Men det er ikke fordi dampen er gået af fiskeriet, men et udtryk for at fabrikkerne ikke kan køre mere i gennem. Tallene viser, det fabrikkerne har modtaget, og de laster, som venter på at blive losset i havnene, er dermed ikke med i opgørelsen.

Samlet set er der landet 140.000 tons i ugerne 14-18, og der en rekordstor landing.

Grafikken herunder   viser landinger pr. uge og landinger akkumuleret. Tallene for 2017 er baseret på tal fra fabrikkerne, og er ikke de officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der indgår landinger fra både danske og udenlandske fartøjer i alle år. Landingstal for årene 2009-2016 er officielle tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens

 

 

Flere Nyheder