Fakturaer kan betales senere

Nu kan du betale de fakturaer, du får tilsendt i forbindelse med et støtteberettiget projekt, efter at projektperioden er slut. Fakturaerne skal dog s
01 jun 2015
Nu kan du betale de fakturaer, du får tilsendt i forbindelse med et støtteberettiget projekt, efter at projektperioden er slut. Fakturaerne skal dog stadig være betalt inden fristen for at søge om udbetaling, skriver NaturErhvervstyrelsen i en meddelelse. Det gælder dog stadig, at betalingsfristen på selve fakturaen fastsættes af leverandøren.

Den ny praksis betyder, at fiskeskipperen ikke længere behøver at få fakturaen nærmest før arbejdet er gjort færdig. Men fakturaen skal være udstedt indenfor projektperioden, men kan godt have en betalingsdato efter projektperiodendens udløb. Fakturaen skal blot betales inden fristen for at søge om udbetaling udløber, hvilket typisk er tre til seks måneder efter projektperiodens udløb. Fakturaerne skal stadig være udstedt i projektperioden.

Projektperioden fremgår af det tilsagn, den enkelte støttemodtager modtager.

Den ny praksis gælder for alle tilskudsordningerne under Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Den længere frist for indsendelse af fakturaer indføres for støtteordninger gældende fra den fra 1. juni 2015. Hvis der er søgt om udbetaling før 1. juni, gælder det stadig, at fakturaerne skal være betalt inden for projektperioden.

Flere Nyheder