Fiskebestandene har det godt

Rådgivningen, om Nordsøens fiskebestande fra det internationale Havforskningsråd, ICES, som i dag er offentliggjort, tegner et billede af sunde fiskeb
30 jun 2015

Rådgivningen, om Nordsøens fiskebestande fra det internationale Havforskningsråd, ICES, som i dag er offentliggjort, tegner et billede af sunde fiskebestande.

”Der er en lang række af arter, hvor der nu kan lægges op til kvotestigninger. Det giver forhåbentlig grundlag for at fiskeriet i 2016 kan øge indtjeningen”, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO, der peger på, at gydebiomassen for torsk i Nordsøen ikke har været større siden 1983. Og det er ikke den eneste art i top.

“Bestanden for rødspætter i Nordsøen og Skagerrak er den højeste nogensinde. For brisling i Nordsøen har bestanden vel heller aldrig været større. Nu kan dommedagsprofeterne der i mange år har spået kollaps i fiskebestandene godt pakke sammen, Nordsøbestandene har det godt”, siger Svend-Erik Andersen, der på baggrund af rådgivningen nu vil kontakte den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen.

"Vi vil med det samme bede den ny fiskeriminister om helt ekstraordinært at sørge for forhøjelser af brislingekvoten i Nordsøen og torskekvoten i Kattegat, allerede i indeværende år”, siger formanden for DFPO, der ser frem til at bestandsvurderingerne nu bliver fulgt op af stigende kvoter.

På den positive liste står torsk, rødspætte, sild, brisling, kuller, kulmule, tunge i Nordsøen, jomfruhummer i Kattegat/Skagerrak samt ising og skærising.

”Fiskerne har i mange år set meget større fiskemængder, end de har haft kvoter til at fiske. Fiskernes vurderinger bliver nu endelig bekræftet i bestandsvurderingerne der i dag er offentliggjort af ICES”, siger Svend-Erik Andersen.

Der er dog også bestande, hvor rådgivningen set med fiskerøjne godt kunne være bedre. For mørksej lægges op til en nedgang på 6 procent i 2016, ligesom jomfruhummer i Nordsøen også ventes at blive skåret ned.

Tunger i Kattegat en helt speciel udfordring. Her er kvoteforslaget en reduktion på 59 procent.

Der er tale om rådgivning fra ICES, som nu er lagt frem. Næste skridt er EU-Kommissionen, der i løbet af de kommende måneder vil vurdere rådgivningen og komme med forslag til et oplæg til både de kommende forhandlinger mellem EU og Norge og til Ministerrådet i december.

 

Flere Nyheder